Quảng Ngãi thông qua chủ trương sắp xếp các xã, thị trấn giai đoạn 2023-2025

Quảng Ngãi thông qua chủ trương sắp xếp các xã, thị trấn giai đoạn 2023-2025

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Kỳ họp.

Sáng 18/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xem xét, thông qua 7 nghị quyết quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu điều hành phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Đáng chú ý là việc tán thành chủ trương sắp xếp các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Cụ thể, nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đức Lợi vào xã Đức Thắng (huyện Mộ Đức), với tên đơn vị hành chính sau sắp xếp là xã Thắng Lợi có diện tích tự nhiên hơn 16,3km², quy mô dân số 16.965 người.

Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Nghĩa An vào xã Nghĩa Phú (thành phố Quảng Ngãi), với tên đơn vị hành chính sau sắp xếp là xã An Phú có diện tích tự nhiên hơn 7,6km², quy mô dân số 31.306 người.

Quang Ngai thong qua chu truong min - Quảng Ngãi thông qua chủ trương sắp xếp các xã, thị trấn giai đoạn 2023-2025Quang cảnh kỳ họp.

Sắp xếp, sáp nhập 3 đơn vị hành chính xã Nghĩa Mỹ, xã Nghĩa Phương và thị trấn Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa) thành 2 đơn vị hành chính: xã Nghĩa Phương và thị trấn Sông Vệ.

Trong đó, nhập 2,99km² diện tích tự nhiên, 4.916 người của xã Nghĩa Mỹ và 0,78km² diện tích tự nhiên, 1.745 người của xã Nghĩa Phương vào thị trấn Sông Vệ, với tên đơn vị hành chính sau sắp xếp là thị trấn Sông Vệ có diện tích tự nhiên hơn 6,4km², quy mô dân số 15.044 người.

Nhập phần còn lại của xã Nghĩa Mỹ (hơn 1,4km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 1.632 người) vào phần còn lại của xã Nghĩa Phương (hơn 5,8km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 8.495 người), với tên đơn vị hành chính sau sắp xếp là xã Nghĩa Phương có diện tích tự nhiên hơn 7,3km², quy mô dân số 10.127 người.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Quảng Ngãi là phù hợp yêu cầu sắp xếp, tổ chức, tăng quy mô đơn vị hành chính, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của tổ chức chính trị, quản lý chính quyền cơ sở; cơ cấu và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; phát huy tiềm năng hiệu quả đầu tư kinh tế-xã hội; phù hợp nhiệm vụ, định hướng phát triển của tỉnh Quảng Ngãi.

Quá trình tổ chức thực hiện bảo đảm khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch; trình tự, hồ sơ thủ tục đúng quy định pháp luật; việc xác định tên gọi của đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp, lựa chọn vị trí đặt công sở, các chế độ, chính sách và công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được các địa phương tập trung giải quyết, bố trí phù hợp, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Quảng Ngãi giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã, còn lại 170 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 145 xã, 17 phường và 8 thị trấn.

HIỂN CỪ

 

 

 

 

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây