Thăm dò khảo cổ tại khu vực nội thành di tích Thành Châu Sa, tỉnh Quảng Ngãi

Thăm dò khảo cổ tại khu vực nội thành di tích Thành Châu Sa, tỉnh Quảng Ngãi

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2081/QĐ-BVHTTDL cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi thăm dò khảo cổ tại khu vực nội thành di tích Thành Châu Sa, xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian thăm dò từ ngày 12/9/2022 đến ngày 12/10/2022, trên diện tích 15m2 (gồm 03 hố: H1: 05m2 ; H2: 05m2 ; H3: 05m2 ). Chủ trì thăm dò là ông Đoàn Ngọc Khôi, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi.

Trong thời gian thăm dò, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt thăm dò, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phải có báo cáo kết quả thăm dò và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã thăm dò trong thời gian chậm nhất 01 (một) tháng, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trước khi công bố kết quả của đợt thăm dò, cơ quan được cấp giấy phép trao đổi, thống nhất với Cục Di sản văn hóa./.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây