Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành gửi phương án sáp nhập huyện, xã trước 31/10

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành khẩn trương hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của từng địa phương, gửi đến Bộ Nội vụ chậm nhất là ngày 31/10.

Ngày 17/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.

Công điện gửi các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo quy định tại Nghị quyết số 117/2023 của Chính phủ về kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025, chậm nhất ngày 31/10 này, UBND cấp tỉnh phải gửi phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 đến Bộ Nội vụ.

Tuy nhiên, đến nay còn 50 tỉnh, thành đang tiến hành xây dựng, hoàn thiện phương án, chưa bảo đảm theo yêu cầu tiến độ chung.

Để việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật để có những giải pháp quyết liệt, kịp thời, chủ động, linh hoạt trong việc triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030, trước mắt là giai đoạn 2023 – 2025; bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch, lộ trình đề ra.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ trình Thủ tướng thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 trước ngày 25/10.

Bộ Nội vụ quyết định thành lập tổ công tác liên ngành trung ương thường trực tại Bộ Nội vụ, gồm đại diện các bộ, cơ quan trung ương liên quan.

Trong đó có Văn phòng Chính phủ; các bộ: Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Dân tộc để kịp thời tham mưu thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 và cho ý kiến về phương án tổng thể của từng địa phương.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương liên quan kịp thời có ý kiến đối với Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của địa phương; tổ chức thẩm định hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của các địa phương và xây dựng hồ sơ đề án của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương có liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, kịp thời có ý kiến đối với phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của địa phương (5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phương án do Bộ Nội vụ gửi lấy ý kiến); tham gia thẩm định hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của các địa phương.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành căn cứ nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương để khẩn trương hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của từng địa phương, gửi đến Bộ Nội vụ chậm nhất là ngày 31/10.

Các địa phương thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, các bộ, ngành trung ương để kịp thời tiếp thu, hoàn thiện phương án tổng thể làm căn cứ lập hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của địa phương, bảo đảm tiến độ, thời hạn theo quy định.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc thực hiện công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện để tháo gỡ, giải quyết, xử lý.

Thu Hằng

 

 

 

     


     

Mã QR Code ủng hộ vansudia.net


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây