6 tháng đầu năm, kinh tế Bình Định tăng trưởng tích cực

Trong 6 tháng đầu năm, GRDP tỉnh Bình Định tăng 7,60% so với cùng kỳ, xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngày 18/6, UBND tỉnh Bình Định có báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Chủ động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Theo UBND tỉnh Bình Định, năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ XX và là năm đầu tiên triển khai Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Do đó, năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 đã đề ra, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phân giao chi tiết chỉ tiêu kế hoạch đến các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố và định hướng cụ thể đến cấp xã; đồng thời tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức làm việc với tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố để kịp thời chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ năm 2024.

Cùng với đó, UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện năm 2024. Trong đó, đáng chú ý là: Tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp và xây dựng. Thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ; đẩy mạnh xuất khẩu; phát triển du lịch…

kinh te Binh Dinh min - 6 tháng đầu năm, kinh tế Bình Định tăng trưởng tích cựcTỉnh Bình Định tổ chức thành công giải đua thuyền máy thế giới, thu hút đông đảo du khách.

Đồng thời, tập trung thu hút đầu tư, huy động vốn cho đầu tư phát triển. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Nhờ vậy, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2024 duy trì được sự ổn định và phục hồi, phát triển.

Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7,60% so với cùng kỳ (xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, thứ 4/14 tỉnh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và thứ 1/5 tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung); trong đó: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,58%; công nghiệp và xây dựng tăng 10,33% (riêng công nghiệp tăng 11,6%; xây dựng tăng 7,52%); dịch vụ tăng 8,16%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,43%.

Loạt nhiệm vụ quan trọng đưa tỉnh phát triển nhanh

Theo UBND tỉnh Bình Định, trong năm 2024, tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 7,5% – 8,0%. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ và kế hoạch đã đề ra, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp.

Cụ thể, tiếp tục thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội theo hướng đổi mới về tư duy, nhận thức, cách hiểu, cách làm của cả hệ thống chính quyền theo tinh thần“làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá”; tăng cường tính chủ động, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành xử lý công việc.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và bộ, ngành Trung ương; các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh…

kinh te Binh Dinh 2 min - 6 tháng đầu năm, kinh tế Bình Định tăng trưởng tích cựcToàn cảnh TP. Quy Nhơn. Ảnh: Nguyễn Dũng.

Bên cạnh đó, các cấp, cách ngành tăng cường gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, nắm bắt được tình hình sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động và kiến nghị của doanh nghiệp để kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án lớn sớm hoàn thành và đi vào hoạt động, tạo ra giá trị mới về sản xuất công nghiệp năm 2024. Phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng cuối năm 2024 đạt từ 7,5 – 8,0%.

Rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp (CCN) tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng và nâng cao hiệu quả hoạt động các CCN, tạo điều kiện mặt bằng thuận lợi trong thu hút đầu tư, nhất là các CCN đang đầu tư xây dựng dở dang…

Đồng thời, phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch. Đôn đốc các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, nhất là các mặt hàng chủ lực của tỉnh và các mặt hàng đang có thị trường tiêu thụ.

Tỉnh tăng cường tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến đầu tư về du lịch gắn với đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các địa phương Duyên hải miền Trung – Tây Nguyên, thành phố Hà Nội và TP.HCM chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao lớn trong dịp hè.

Tăng cường tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến đầu tư về du lịch gắn với đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các địa phương Duyên hải miền Trung – Tây Nguyên, TP. Hà Nội và TP.HCM; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao lớn trong dịp hè.

Đáng chú ý, tỉnh tập trung triển khai kế hoạch chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh đồng bộ, hiệu quả. Tập trung triển khai các nhiệm vụ thuộc dự án đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng của mô hình chính quyền điện tử tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024. Tiếp tục xây dựng, định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền định kỳ hàng tháng, phát sinh theo hướng dẫn và ý kiến chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Hồ Giáp

 

 

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây