Ba trận động đất liên tiếp ở Kon Tum

Ba trận động đất liên tiếp ở Kon Tum
Ba trận động đất liên tiếp ở Kon Tum

Ba trận động đất liên tiếp ở Kon Tum

Các trận động đất 3-3,3 độ richter xảy ra ở huyện Kon Plông, có độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km, sáng 15/4.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, động đất xảy ra lúc 0h43, 1h39 và 2h55, có độ lớn lần lượt 3,3; 3,0; và 3,1. Trung tâm đang theo dõi các trận động đất này.

Các trận động đất 3-3,3 độ richter xảy ra ở huyện Kon Plông, có độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km, sáng 15/4.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, động đất xảy ra lúc 0h43, 1h39 và 2h55, có độ lớn lần lượt 3,3; 3,0; và 3,1. Trung tâm đang theo dõi các trận động đất này.

Ngọc Oanh

     


     

Mã QR Code ủng hộ vansudia.net


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây