Biển trong chúng ta (The Ocean within us) – Tác giả: Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng – Kỳ 5

Biển trong chúng ta - The Ocean within us - Kỳ 5: Thiên tai biển động - Disasters and rough sea

Biển trong chúng ta – The Ocean within us
Kỳ 5: Thiên tai biển động
Disasters and rough sea

Thiên tai biển động

Lâu nay, các sáng tác nhiếp ảnh về biển thường chú ý đến việc khai thác những vẻ đẹp thiên nhiên và con người, không nhiều người chú ý đến một góc khác của biển: khi thiên tai, biển động… Là cuốn sách tập hợp những bức ảnh riêng về biển, Mỹ Dũng đã dành hẳn cho nội dung này một phần riêng biệt…

Khi các cây dù được xếp lại, các con thuyền được kéo lên bờ và phủ bạt, những ngư dân trở về cố thủ trong những căn nhà… đấy là lúc mà mối quan hệ giữa biển cả và con người trở nên tệ hại nhất. Không ra khơi được, chạy trốn những cơn sóng dữ, ngồi bó gối chờ lúc lộng khơi yên lặng… mùa biển động là mùa nặng nề nhất ở các vạn chài. Các bức ảnh tĩnh lặng, không có hoạt động gì đáng kể như một ám ảnh về sự lệ thuộc của con người trước tự nhiên bao đời gây cho người xem những ấn tượng thật sự mạnh mẽ ở phần này…

Và sau những mùa biển động, sau một vòng đời lênh đênh trên biển, những chiếc thuyền hư hỏng, cũ nát nằm vùi đâu đó trên các bãi cát như những tiếng thở dài về những thăng trầm nghề biển. Biển trắng với hình ảnh con thuyền phủ bạt trắng như một chiếc khăn tẩm liệm thật ám ảnh, Bè tử, Thiên táng, Địa táng, Hỏa táng, Mộ lưới… lại là những ám ảnh khác về những cái chết lặng thầm, bị quên lãng dọc theo các làng chài Việt… Một số hình ảnh biển và bờ biển xơ xác sau những trận thiên tai cũng được Mỹ Dũng ghi lại như một lời nhắc nhở về những biến động thời tiết khắc nghiệt mà nguyên nhân của nó một phần do chính còn người tạo ra…

Một cảm giác khó tả có phần tiếc nuối và nhiều hoài niệm về những con tàu dọc ngang trên biển khiến phần này gây ấn tượng với người xem ảnh. “Ý tại ngôn ngoại”, những điều ẩn phía sau các bức ảnh lại có sức gợi mạnh mẽ hơn những gì đang phô bày cho ta thấy rất nhiều…

image 051 - Biển trong chúng ta (The Ocean within us) - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng - Kỳ 5

Disasters and rough sea

For a long time, photographic work with the sea often focused solely on exploiting natural and human beauty. Not many photographers are interested in another side of the sea – disaster and rough waters. As a picture book dedicated to the ocean, My Dung provides a space for this content.

Umbrellas are folded, boats are pulled ashore and covered, fishermen return to their houses. At this moment the relationship between humans and the sea becomes worst. They will not go offshore to face violent waves, but stay, waiting for peaceful seas. Rough sea season is the heaviest time of year in fishing villages. Silent pictures without consideration of the activities which seem to be the obsession of human’s dependence on nature give viewers strong impressions.

After rough seas and the continuation of the floating life cycle of the sea, wrecked boats lying on the sand seem to sigh about the ups and downs of fishing for a living. White sea, with image of the boat covered in white canvas as a haunting burying cloth, Be tu (a dead boat), Thien tang (sky burial), Dia tang (natural burial), Hoa tang (cremation), Mo luoi (a tomb made of fishing-net) are different obsessions of silent deaths forgotten along the Vietnamese fishing villages. Some images of the desolated sea and coastline after disasters are recorded by My Dung as a reminder of rough seas, the harsh weather partly caused by human activities.

A nondescript feeling of both regret and nostalgia about various boats anywhere on the sea makes this part more impressive for viewers. To “read between the lines” means the implied meanings of the pictures are more evocative than what is shown.

 

image 052 - Biển trong chúng ta (The Ocean within us) - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng - Kỳ 5

Nam Thọ, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng – Bão 2005
Nam Tho, Tho Quang ward, Son Tra district, Da Nang city – Hurricane 2005

 

image 054 - Biển trong chúng ta (The Ocean within us) - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng - Kỳ 5

image 053 - Biển trong chúng ta (The Ocean within us) - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng - Kỳ 5

Xâm thực
Xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An
Corrasion
Dien Hai commune, Dien Chau district, Nghe An province

 

image 055 - Biển trong chúng ta (The Ocean within us) - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng - Kỳ 5

Sau bão
Xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An
After the storm
Dien Ngoc commune, Dien Chau district, Nghe An province

 

image 056 - Biển trong chúng ta (The Ocean within us) - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng - Kỳ 5

Những chiêc ô
Mỹ Khê, Đà Nẵng
Umbrellas
My Khe beach, Da Nang city

 

image 057 - Biển trong chúng ta (The Ocean within us) - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng - Kỳ 5

Biển động
Phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Rough sea
Ky Phuong ward, Ky Anh town, Ha Tinh province

 

image 059 - Biển trong chúng ta (The Ocean within us) - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng - Kỳ 5

Biển trắng
Phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Dead sea
Ky Phuong ward, Ky Anh town, Ha Tinh province

 

image 058 - Biển trong chúng ta (The Ocean within us) - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng - Kỳ 5

Con cá không cắn câu, nghĩ rằng con cá dại
Vác cần về rồi, nghĩ lại con cá khôn.
Người sống về gạo, cá bạo về nước.
At first I thought it was a silly fish that didn’t take the bait.
Having brought the fishing rod home, I rethink the fish is really wise.
Man live on food, fish live on water.

 

image 060 - Biển trong chúng ta (The Ocean within us) - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng - Kỳ 5

Xả bản
Làng Nam Ô, Đà Nẵng
No more occupation
Nam O village, Da Nang city

 

image 061 - Biển trong chúng ta (The Ocean within us) - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng - Kỳ 5

image 062 - Biển trong chúng ta (The Ocean within us) - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng - Kỳ 5

Xả bản 2
Xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình
No more occupation 2
Hai Ninh commune, Quang Ninh district, Quang Binh province

 

image 063 - Biển trong chúng ta (The Ocean within us) - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng - Kỳ 5

Bè tử
Xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Dead raft
Hoang Truong commune, Hoang Hoa district, Thanh Hoa province

 

image 064 - Biển trong chúng ta (The Ocean within us) - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng - Kỳ 5

Biển động 2
Phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Rough sea 2
Ky Phuong ward, Ky Anh town, Ha Tinh province

 

image 065 - Biển trong chúng ta (The Ocean within us) - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng - Kỳ 5

Thiên táng
Bãi biển Mỹ Thuỷ, Quảng Trị
Sky burial
My Thuy beach,Quang Tri province

 

image 066 - Biển trong chúng ta (The Ocean within us) - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng - Kỳ 5

Địa táng
Xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình
Natural burial
Hai Ninh commune, Quang Ninh district, Quang Binh province

 

image 067 - Biển trong chúng ta (The Ocean within us) - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng - Kỳ 5

Thủy táng
Hòn Rớ, TP.Nha Trang, Khánh Hòa
Burial at sea
Hon Ro, Nha Trang city, Khanh Hoa province

 

image 068 - Biển trong chúng ta (The Ocean within us) - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng - Kỳ 5

Hỏa táng
Nam Thọ, phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng
Cremation
Nam Tho, Tho Quang commune, Son Tra district, Da Nang city

 

image 069 - Biển trong chúng ta (The Ocean within us) - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng - Kỳ 5

Rác táng
Huyện Diễn Châu, Nghệ An
Waste burial
Dien Chau district, Nghe An province

 

image 070 - Biển trong chúng ta (The Ocean within us) - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng - Kỳ 5

Mộ lưới
Cửa Tùng, Quảng Trị
Tomb of nets
Cua Tung estuary, Quang Tri province

 

image 071 - Biển trong chúng ta (The Ocean within us) - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng - Kỳ 5

Xả bản 3
Quần Mục, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng
No more occupation 3
Quan Muc, Kien Thuy district, Hai Phong city

 

image 072 - Biển trong chúng ta (The Ocean within us) - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng - Kỳ 5

image 073 - Biển trong chúng ta (The Ocean within us) - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng - Kỳ 5

image 074 - Biển trong chúng ta (The Ocean within us) - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng - Kỳ 5 image 075 - Biển trong chúng ta (The Ocean within us) - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng - Kỳ 5 image 076 - Biển trong chúng ta (The Ocean within us) - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng - Kỳ 5 image 077 - Biển trong chúng ta (The Ocean within us) - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng - Kỳ 5

 

 

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây