Đánh giá và khẳng định giá trị “50 năm nền Văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước”

Hướng tới hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025).

Cụ thể, chuỗi hoạt động sẽ diễn ra liên tục, thường xuyên và khởi đầu bằng các hoạt động: Tổng kết văn học, nghệ thuật địa phương 50 năm sau ngày đất nước thống nhất sẽ có các hội thảo, tọa đàm: “Đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam 50 năm sau ngày thống nhất đất nước: Thực trạng và giải pháp phát triển”; “Nhìn lại văn học, nghệ thuật Việt Nam ở nước ngoài 50 năm sau ngày đất nước thống nhất”. Ngoài ra còn có các hội thảo, tọa đàm theo các lĩnh vực văn học, nghệ thuật của 10 hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành trung ương.

Bên cạnh đó, tổ chức Đại hội Văn nghệ toàn quốc (hội nghị gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ), tổ chức sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề: “Non sông thống nhất”; tổ chức Liên hoan Hợp xướng học sinh, sinh viên toàn quốc với chủ đề “Bài ca thống nhất”.

Trước đó, ngày 14/4,tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tọa đàm “50 năm nền Văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước: Thành tựu, triển vọng và định hướng phát triển”. Hội thảo nhằm tập trung làm rõ, sâu sắc các nhóm vấn đề: Bối cảnh lịch sử, văn hóa mới và quá trình phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm qua; quá trình vận động, thành tựu, giới hạn và những vấn đề đặt ra; thực trạng, xu hướng phát triển của đội ngũ văn nghệ sĩ và công chúng tiếp nhận văn học, nghệ thuật; định hướng và giải pháp phát triển văn học, nghệ thuật đến năm 2045. Trên cơ sở kết quả hội thảo và kết quả tổng kết của các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức xuất bản cuốn sách: “50 năm văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất: Thành tựu, triển vọng và định hướng phát triển”.

Tại tọa đàm, bằng tham luận của mình, các đại biểu đã khẳng định đại thắng mùa xuân năm 1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam. Bước vào thời kỳ hòa bình, độc lập, thống nhất, đổi mới và hội nhập quốc tế, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Văn học, nghệ thuật Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ; đổi mới căn bản, toàn diện cả về tư duy lý luận, thực tiễn sáng tạo, phương thức truyền bá và xu hướng tiếp nhận; tạo được một nền văn học, nghệ thuật thống nhất, gắn bó với vận mệnh dân tộc và sự phát triển của đất nước.

Được biết, công tác thông tin, tuyên truyền,  về công tác tổng kết Văn học nghệ thuật nói trên, từ nay đến năm 2025, sẽ tổ chức các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan, sinh động về chủ đề “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất”, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Tổ chức công bố, quảng bá các tác phẩm xuất sắc của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam nửa thế kỷ qua…

NH  

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây