Giới thiệu khái quát thị xã Ba Đồn

thị xã Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình

Giới thiệu khái quát thị xã Ba Đồn

Ngày 20/12/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập mới thị xã Ba Đồn và 06 phường thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, thị xã Ba Đồn được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 16.318,28ha diện tích tự nhiên, 115.196 nhân khẩu của huyện Quảng Trạch (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Ba Đồn và 15 xã: Quảng Long, Quảng Phong, Quảng Thọ, Quảng Thuận, Quảng Phúc, Quảng Sơn, Quảng Tiên, Quảng Trung, Quảng Tân, Quảng Thủy, Quảng Minh, Quảng Lộc, Quảng Hải, Quảng Hòa và Quảng Văn). Thị xã Ba Đồn có 16 đơn vị hành chính cấp xã (06 phường và 10 xã). Địa giới hành chính thị xã Ba Đồn có phía Đông giáp Biển Đông, Tây giáp huyện Tuyên Hóa, Nam giáp huyện Bố Trạch, Bắc giáp huyện Quảng Trạch.

06 phường thuộc thị xã Ba Đồn gồm: Ba Đồn (200,81 ha diện tích tự nhiên, 10.357 nhân khẩu); Quảng Long (911,61 ha diện tích tự nhiên, 7.011 nhân khẩu); Quảng Phong (470,04 ha diện tích tự nhiên, 6.705 nhân khẩu); Quảng Thọ (916,74 ha diện tích tự nhiên, 13.788 nhân khẩu); Quảng Thuận (771,08 ha diện tích tự nhiên, 8.628 nhân khẩu); Quảng Phúc (1.435,46 ha diện tích tự nhiên, 10.144 nhân khẩu).

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập thị xã Ba Đồn và 06 phường thuộc thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch còn lại 45.070,22 ha diện tích tự nhiên, 95.542 nhân khẩu và có 18 xã (không có thị trấn).

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây