Hải Phòng: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa đưa ra Chỉ thị yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị thành phố theo dõi sát diễn biến tình hình mới, khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, vận hội mới thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố năm 2023.

Mot goc thanh pho Hai Phong min - Hải Phòng: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023Một góc thành phố Hải Phòng.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cấp, ngành, địa phương và đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả, thiết thực và toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2023.

Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hải Phòng năm 2023 như: Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 116.442.123 triệu đồng; trong đó, thu nội địa 42.500.000 triệu đồng, thu xuất nhập khẩu 69.000.000 triệu đồng; tốc độ tăng trưởng từ 12,7-13%/năm; GRDP bình quân đầu người 8.150 USD/người/năm.

Tăng tốc đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo 3 trụ cột chủ yếu là công nghiệp công nghệ cao, cảng biển – logistics, du lịch – thương mại. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu. Theo dõi sát diễn biến, tình hình trong nước và quốc tế, kịp thời dự báo và chuẩn bị phương án, kịch bản, biện pháp, đổi sách ứng phó hiệu quả với những biến động, vấn đề mới phát sinh.

Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung thực hiện Chủ đề năm 2023 của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị – Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu – Thực hiện chuyển đổi số”. Đầu tư nguồn lực, xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học – công nghệ, thực hiện chính sách an sinh xã hội tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; nắm chắc tình hình và yêu cầu thực tiễn, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, có phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền bảo đảm quản lý thống nhất gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cấp, các ngành. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các cấp, ngành, địa phương để thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra. Phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Làm tốt công tác thông tin, truyền thông, kịp thời phản ánh, lan tỏa các nhân tố tích cực để tạo niềm tin, đồng thuận trong toàn xã hội.

Chỉ thị đặt ra 9 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trọng tâm là cụ thể các cơ chế, chính sách đề ra trên các lĩnh vực theo nghị quyết, chương trình hành động; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu; thu hút đầu tư các dự án năng lượng sử dụng công nghệ 4.0, công nghệ sạch tập trung vào công nghiệp điện gió ngoài khơi, điện rác; hoàn thành các thủ tục thành lập 4 khu công nghiệp mới; quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn thu từ đất đai, tài nguyên khoáng sản, bất động sản thuộc sở hữu Nhà nước; tiếp tục rà soát tất cả các nguồn thu, khai thác thu qua công tác thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ đọng thuế, thu từ hộ cá nhân kinh doanh… Hoàn thành và triển khai thực hiện Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt; nâng cao chỉ số xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh; hình thành Trung tâm dữ liệu dùng chung, xây dựng nền tảng số, dữ liệu dùng chung phục vụ xây dựng chính quyền số…

Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đẩy nhanh thực hiện sắp xếp bộ máy; tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, nỗ lực đưa vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà trở thành Di sản Thiên nhiên thế giới… Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao hiệu quả và sự đồng thuận của người dân, tập trung công tác truyền thông chính sách, chủ trương, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền và dẫn dắt, định hướng các mô hình hay, gương tốt việc tốt, cách làm mới và hiệu quả; kịp thời phản bác, chấn chỉnh, đấu tranh với các luận điệu sai trái; triệt phá, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, không đúng sự thật; từng bước tạo văn hóa số trên mạng…

Vĩnh Bảo
     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây