Hơn 2.000 tỷ đồng thực hiện Chương trình lâm nghiệp bền vững tại Cà mau

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thông tin tại CTTĐT tỉnh Cà Mau chiều ngày 16/3, tổng mức đầu tư của Chương trình dự kiến là 2.014 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước đạt 220 tỷ đồng, vốn đầu tư phát triển 144 tỷ đồng, vốn sự nghiệp kinh tế 76 tỷ đồng và các nguồn vốn hợp pháp khác đạt 1.794 tỷ đồng.

Mục tiêu của Chương trình nhằm quản lý, bảo vệ, khôi phục và và phát triển, sử dụng bền vững diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất hiện có và diện tích rừng được tạo mới trong giai đoạn 2021 – 2025.

Chương trình còn nhằm phát huy hiệu quả vai trò, chức năng của rừng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, phòng hộ, bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Đồng thời kết hợp phát triển du lịch sinh thái, phát triển kết cấu hạ tầng lâm nghiệp, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh khu vực ven biển và hải đảo.

Cụ thể, thông qua Chương trình, bảo vệ và phát triển bền vững đối với toàn bộ diện tích rừng hiện có và diện tích rừng được tạo mới trong giai đoạn 2021 – 2025, góp phần duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt trên 18%.

Bên cạnh đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 5%/năm, năng suất rừng trồng đạt bình quân 30m3/ha/năm; diện tích rừng trồng sản xuất thâm canh đạt 25.000 ha.

Ngoài ra, Chương trình còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người tham gia các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng. Đến năm 2025, thu nhập từ rừng trồng là rừng sản xuất tăng bình quân khoảng 1,5 lần/đơn vị diện tích so với năm 2020.

Lê Hồng Nhung

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây