Quần đảo Crítmát (Teritory of Christmas Island)

Quần đảo Crítmát (Teritory of Christmas Island)
Quốc kỳ Quần đảo Crítmát

Quần đảo Crítmát (Teritory of Christmas Island)

 Là quần đảo nằm ở Đông Nam châu Á, thuộc nhóm đảo Ấn Độ Dương, phía nam Inđônêxia. Gần hai phần ba đảo là công viên quốc gia. Vì vậy, du lịch là ngành kinh tế chính của quần đảo

Mã vùng điện thoại: 672   Tên miền Internet: .cx

Vị trí địa lý: Là quần đảo nằm ở Đông Nam châu Á, thuộc nhóm đảo Ấn Độ Dương, phía nam In-đô-nê-xi-a. Tọa độ: 10030 vĩ bắc, 105040 kinh đông.

Diện tích: 135 km2

Khí hậu: Nhiệt đới hải dương với mùa mưa (tháng 12 đến tháng 4) và mùa khô; hơi nóng và độ ẩm được điều hòa bởi gió mậu dịch.

Địa hình: Vách đá dựng đứng dọc duyên hải nhô lên cao tới cao nguyên miền Trung.

Tài nguyên thiên nhiên: Phốt phát, bãi biển.

Dân số: khoảng 1.530 người (thống kê 7/2014).

Các dân tộc: Người gốc Trung Quốc (70%), người gốc châu Âu (20%), người Mã Lai (10%).

Ngôn ngữ chính: tiếng Anh (chính thức); ngoài ra còn sử dụng tiếng Trung Quốc, tiếng Mã Lai.

Lịch sử: Được đặt tên theo ngày tìm ra quần đảo vào năm 1643, đảo Crítmát đã bị thôn tính và trở thành thuộc địa của Anh vào năm 1888. Việc khai thác phốt phát bắt đầu từ thập niên 1890. Anh đã chuyển giao đảo cho Chính phủ Ôxtrâylia quản lý vào năm 1958. Gần hai phần ba đảo là công viên quốc gia.

Tôn giáo: Đạo Phật (16,9%), đạo Cơ đốc (16,4%), đạo Hồi (14,8%), tôn giáo khác (1,3%), không theo tôn giáo (9,2%), không xác định (41,4%).

Tổ chức nhà nước:

Chính thể: Lãnh thổ phụ thuộc Ôxtrâylia.

Hiến pháp: Đạo luật quần đảo Crítmát 1958 (1-10-1958); được sửa đổi nhiều lần, lần gần đây nhất là năm 2010.

Cơ quan hành pháp:

Đứng đầu Nhà nước: Nữ hoàng Anh thông qua đại diện là Toàn quyền Ôxtrâylia.

Đứng đầu chính quyền: Thống đốc.

Bầu cử: Toàn quyền Ôxtrâylia do Nữ hoàng bổ nhiệm dựa trên sự giới thiệu của Thủ tướng Ôxtrâylia; Thống đốc do Toàn quyền Ôxtrâylia bổ nhiệm và đại diện cho Nữ hoàng và Ôxtrâylia.

Cơ quan lập pháp: Hội đồng quần đảo Crítmát một viện; các thành viên được bầu theo phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 4 năm.

Cơ quan tư pháp: Tòa án Tối cao.

Chế độ bầu cử: Từ 18 tuổi trở lên.

Kinh tế:

Tổng quan: Du lịch là ngành kinh tế chính của quần đảo.

Sản phẩm công nghiệp: Phốt phát.

Thủ đô: Settlement (địa điểm định cư chính của đảo Crítmát).

Đơn vị tiền tệ: Đôla Ôxtrâylia (AUD).

Quốc khánh: 26-1 (1788) (theo ngày quốc khánh của Ôxtrâylia).

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây