Tác giả Nguyễn Trọng Dũng

Tác giả Nguyễn Trọng Dũng

NGUYỄN TRỌNG DŨNG

Năm sinh / Date of birth: 1962 Quê quán / Home town: Đà Nẵng
Địa chỉ: 117 Hoàng Văn Thụ, thành phố Đà Nẵng. Address: 117 Hoang Van Thu St., Da nang City.
Điện thoại / Tel: 098 357 4336; 0236 871231 Email: [email protected]
– Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế, khóa 1982- 1985 (nay là Trường Đại học Nghệ thuật Huế).
Graduated from Hue College of Arts in 1985.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Member of Vietnam Fine Arts Association.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– UVBCH Hội Mỹ thuật Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2002-2007.
– Chủ tịch Hội Mỹ thuật Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2007-2012.
* Triển lãm:
Triển lãm cá nhân 1993 tại Đà Nẵng. Triển lãm nhóm 1994 tại Hội An.
Tham dự Triển lãm “Hội An“ 1994 tại Hà Nội.
Tham dự Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 1995, 2000, 2005, 2010 tại Hà Nội.
Tham dự Triển lãm Mỹ thuật ASEAN 1996 tại Hà Nội. Tham dự Triển lãm Mỹ thuật Miền Trung 1996 – 2013. Tham dự Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 2000 tại Hà Nội. Tham dự Triển lãm Mỹ thuật Quân đội 2002 tại Đà Nẵng. Tham dự Triển lãm Mỹ thuật các tác phẩm hổ trợ sáng tác 2009 tại Hà Nội.
Tham dự Triển lãm Mỹ thuật – Nhiếp ảnh Toàn quốc 2009 tại Hà Nội.
Tham dự Triển lãm Mỹ thuật Quân đội 2009 tại Hà Nội. Tham dự Triển lãm Nghệ thuật Đất Mường 2012 tại Hòa Bình.

* Giải thưởng: Giải S.I.D.A Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 1995 Bằng khen Danh dự ASEAN 1996
Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Miền Trung 1998 Giải C Triển lãm Mỹ thuật Miền Trung 2000 Giải I Triển lãm Mỹ thuật Đà Nẵng 2000
Giải I Logo Đài Phát thanh truyền hình Đà nẵng 2000 Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Miền Trung 2001 Bằng khen Triển lãm Mỹ thuật Quân đội 2002 Giải C Triển lãm Mỹ thuật Miền Trung 2003
Giải A Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng 2003 Huy chương đồng Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2005 Giải S.I.D.A Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2005
Giải S.I.D.A Triển lãm Mỹ thuật Tòan quốc 2005 Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Miền Trung 2005 Giải A Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng 2005 Giải C Triển lãm Mỹ thuật Quân đội Tòan quốc 2009
Giải thưởng Tạp chí Non Nước Hội Liện hiệp VHNT TPĐN 2009 Bằng khen Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng 2009
Giải I Logo Tỉnh Quảng Nam 2010 Giải I Logo Huyện Điện Bàn Tỉnh Quảng Nam 2013 Giải C Triển lãm Mỹ thuật Miền Trung 2013
Giải I của Hội Liện hiệp VHNT TPĐN 2013 Giải C Văn học Nghệ thuật Đất Quảng lần II 2009-2013
Giải I của Văn học Nghệ thuật Tp Đà Nẵng lần III 2010-2015.

1 1 5 - Tác giả Nguyễn Trọng Dũng

Nguyễn Trọng Dũng Đà Nẵng xưa và nay / Danang now and then. 2013

Sơn dầu / Oil on canvas

100cm x 150cm Giải C – Triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên – 2013

Tác phẩm sưu tập tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây