Thành phố Vinh – Nghệ An: Khát vọng vươn lên tầm cao mới

Thành phố Vinh hiện đang tập trung huy động các nguồn lực kinh tế, tăng cường liên kết, phối hợp với các địa phương trong vùng để phát triển kinh tế – xã hội, khẳng định vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Nghệ An và tiến tới là trung tâm vùng Bắc Trung bộ.

Phát huy sức mạnh “nội sinh”

Là địa phương có truyền thống cách mạng rất đỗi tự hào, thành phố Vinh với những con người dũng cảm, yêu nước đã góp phần cùng dân tộc làm nên những chiến công oanh liệt trong lịch sử. Ngày nay, phát huy tiềm năng, vị thế sẵn có, cùng với sự quan tâm của Trung ương, tỉnh, thành phố Vinh đang từng bước vươn lên, khẳng định khát vọng vươn lên tầm cao mới.

Với diện tích hơn 100km2 và dân số khoảng 500.000 người, hàng năm đóng góp hơn 30% ngân sách, thành phố Vinh đã trở thành đầu tàu, trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh. Trong năm 2023, kinh tế, xã hội thành phố Vinh gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước giá cả biến động, thị trường bất động sản suy giảm, hoạt động đầu tư, thương mại – dịch vụ, sức mua thị trường nội địa chậm lại, bên cạnh đó thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng gay gắt kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doạnh và đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh, Thành ủy, HĐND Thành phố, UBND Thành phố Vinh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị. Đó là sự đồng thuận, ủng hộ tham gia tích cực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã từng bước khắc phục khó khăn nên tình hình kinh tế, xã hội Thành phố phát triển ổn định, mức tăng trưởng cao so với cả nước và tỉnh.

Tính đến nay, trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, thành phố Vinh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khẳng định là một trong những đô thị phát triển nhanh, bền vững của cả nước.

Kinh tế Thành phố tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng năm 2022 đạt 9,02%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 22,2 triệu đồng (năm 2007) lên 120 triệu đồng (năm 2022); thu ngân sách Thành phố năm 2022 đạt 3.538,8 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thành phố đã sớm hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; bước đầu hình thành các vùng kinh tế nông nghiệp công nghệ cao tại các khu vực ngoại thành. Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư.

Hạ tầng giao thông, cảng hàng không, giao thông đối nội, đối ngoại được nâng cấp; nhiều tuyến đường mới được xây dựng, tạo điều kiện phát triển kinh tế và mở rộng không gian đô thị. Các khu đô thị mới, các tòa chung cư, văn phòng, khách sạn cao tầng, siêu thị, các tổ hợp công trình nhiều chức năng… được hình thành, đã làm thay đổi bộ mặt thành phố nhanh chóng, mang dáng dấp một đô thị văn minh, hiện đại ở khu vực Bắc Trung bộ.

Thành phố bước đầu khẳng định là trung tâm giáo dục – đào tạo của vùng, luôn là đơn vị dẫn đầu tỉnh với nhiều thành tích cấp quốc gia, quốc tế. Có 77/86 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 89,5%. Năm 2020, thành phố Vinh được UNESCO công nhận “Thành phố học tập toàn cầu”. Lĩnh vực y tế có bước phát triển, toàn Thành phố hiện có 718 cơ sở y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao, nếp sống văn minh đô thị từng bước được hình thành. Quốc phòng – An ninh được giữ vững.

vinh2 min - Thành phố Vinh – Nghệ An: Khát vọng vươn lên tầm cao mớiThành phố thực hiện các chương trình dự án ưu tiên đầu tư, tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội có sự đổi mới rõ nét. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; dân chủ nhân dân ngày càng được phát huy. Đảng bộ Thành phố nhiều năm liền được công nhận là Đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Vinh vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; Huân chương Độc lập Hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; nhiều năm được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; hàng ngàn đồng bào, cán bộ, chiến sỹ được tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

Không ngừng hiện thực khát vọng vươn lên

Để xây dựng và phát triển thành phố Vinh mở rộng hiện đại, văn minh, giàu mạnh, trở thành trung tâm kinh tế – văn hóa vùng Bắc Trung Bộ, là động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được của 60 năm qua, những tiềm năng, lợi thế, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Vinh luôn hiện thực khát vọng vươn lên, quyết tâm viết tiếp những trang sử mới hào hùng, làm rạng danh truyền thống cách mạng của quê hương “thành phố Đỏ”.

Theo đồng chí Phan Đức Đồng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh, sau 60 năm xây dựng và phát triển, thành phố Vinh đã có bước phát triển khá toàn diện. Thời gian tới, thành phố tiếp tục ưu tiên nguồn vốn để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng thành phố ngày càng xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, tăng cường liên kết vùng, kết nối thành phố Vinh với các địa phương trong vùng và cả nước, thúc đẩy giao thương hàng hóa. Tổ chức gặp gỡ, đối thoại thường xuyên với các doanh nghiệp, doanh nhân để nghiên cứu các phương án, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội. Thành phố cũng xác định sẽ tập trung phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao theo hướng nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh…

vinh3 min - Thành phố Vinh – Nghệ An: Khát vọng vươn lên tầm cao mớiCảnh quan môi trường thành phố Vinh ngày càng xanh – sạch – đẹp.

Để Vinh có thể trở thành đầu tàu trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội thì cần phải phát huy được lợi thế về lịch sử, địa lý, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, kinh tế đối ngoại làm nền tảng phát triển. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tạo đột phá trong xây dựng thành phố văn minh.

Trong đó, xây dựng và ban hành các chủ trương, chính sách ưu tiên phát triển thành phố Vinh trên từng lĩnh vực. Đồng thời, xây dựng và ban hành danh mục các chương trình dự án ưu tiên đầu tư, tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, bao gồm các dự án sử dụng từ nguồn vốn ngân sách và các dự án cần mời gọi đầu tư; trên cơ sở đó đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu, xúc tiến đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế.

Tăng tỷ lệ và định mức phân bổ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh để đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn thành phố. Đồng thời có cơ chế khuyến khích khai thác quỹ đất, tăng tỷ lệ điều tiết nguồn thu cho ngân sách thành phố và phường xã.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, môi trường sản xuất, kinh doanh, tiếp tục cải cách thủ tục đầu tư theo hướng tinh gọn, minh bạch, công khai; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng sẵn sàng tiếp nhận các nhà đầu tư; hướng các nhà đầu tư triển khai các dự án vào các vùng đã quy hoạch; tích cực quảng bá tạo niềm tin cho các nhà đầu tư để thu hút các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài. Rà soát đầy đủ, cụ thể các dự án không khả thi, vi phạm pháp luật về đất đai để thu hồi, tạo nguồn lực cho tỉnh, thành phố và các nhà đầu tư khác thực hiện khai thác, đầu tư.

vinh4 min - Thành phố Vinh – Nghệ An: Khát vọng vươn lên tầm cao mớiThành phố Vinh xứng tầm là đô thị hiện đại.

Mở rộng lĩnh vực, khuyến khích đầu tư theo hình thức PPP và hình thức đầu tư khác để thu hút vốn cho phát triển kết cấu hạ tầng; thu hút đầu tư nước ngoài, các nguồn vốn đầu tư ODA, FDI để đầu tư phát triển.

Đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, phát thanh, truyền hình, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường.

Tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và phát triển các thị trường vốn, củng cố hệ thống quỹ tín dụng nhằm tăng khả năng huy động vốn trong và ngoài địa bàn; Tiếp tục chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội, nhất là các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế; Sử dụng có hiệu tài nguyên đất và các tài nguyên khác; Nỗ lực nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, cải cách hành chính…

Nhân dịp Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, thành phố Vinh vinh dự, tự hào được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Đây là phần thưởng xứng đáng, ghi nhận những nỗ lực, thành quả phấn đấu bền bỉ của biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên, quân và dân thành phố. Cũng là nguồn cổ vũ, động viên Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố tiếp tục phấn đấu để đạt được những thành tựu to lớn hơn, khẳng định vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Nghệ An và tiến tới là trung tâm vùng Bắc Trung bộ.

Hải Long

 

 

     


     

Mã QR Code ủng hộ vansudia.net


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây