Xây dựng Bình Định trở thành tỉnh mạnh về biển, giàu từ biển

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu tổng quát là khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, công bằng tài nguyên biển và hải đảo phục vụ phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế hướng tới mục tiêu đưa Bình Định trở thành tỉnh mạnh về biển, giàu từ biển.

Kế hoạch đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tài nguyên biển và hải đảo được khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả để phát triển nhanh và bền vững các ngành kinh tế biển và khu vực ven biển, nhất là các lĩnh vực kinh tế biển chủ lực theo thứ tự ưu tiên: Du lịch và dịch vụ biển; Kinh tế hàng hải; Khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản; Công nghiệp và đô thị ven biển; Năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới; Khai thác các tài nguyên khoáng sản biển.

Mua rong bien tai xa Nhon Hai thanh pho Quy Nhon min - Xây dựng Bình Định trở thành tỉnh mạnh về biển, giàu từ biểnMùa rong biển tại xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn.

Ô nhiễm môi trường biển được kiểm soát, ngăn ngừa và giảm thiểu. Đến năm 2030, ở các đô thị ven biển, 95% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý đảm bảo theo quy định; 90% chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình phải được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; Khu kinh tế Nhơn Hội, 100% khu công nghiệp và khu đô thị ven biển được quy hoạch, xây dựng theo hướng bền vững, sinh thái, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định về môi trường và sức tải môi trường biển, khả năng phục hồi, chống chịu của hệ sinh thái biển, đảo.

Quản lý và bảo vệ tốt các hệ sinh thái biển, ven biển và hải đảo, thành lập nhằm góp phần tăng diện tích các khu bảo tồn biển, khu vực biển, ven biển được bảo tồn trong tổng diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia, bao gồm các khu bảo tồn biển và ven biển; khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống, nơi cư trú của các loài thủy sản, đường di cư của các loài thủy sản; bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn giai đoạn 2021 – 2025.

Ứng phó hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng dựa vào sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo cùng với năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, biến đổi khí hậu và tác động của nước biển dâng được tăng cường. Thiết lập hệ thống thông tin tổng hợp về tài nguyên, môi trường biển, đảo, bảo đảm tính tích hợp, chia sẻ và cập nhật.

Binh Dinh phat trien nhanh min - Xây dựng Bình Định trở thành tỉnh mạnh về biển, giàu từ biểnBình Định phát triển nhanh, bền vững các ngành kinh tế biển và khu vực ven biển.

Kế hoạch đặt ra tầm nhìn đến năm 2050, tài nguyên biển và hải đảo được khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả nhằm đưa Bình Định trở thành địa phương biển mạnh trên nền tảng tăng trưởng xanh, đa dạng sinh học biển được bảo tồn, môi trường biển và các hải đảo trong lành, xã hội hài hòa với thiên nhiên.

Kế hoạch đưa ra 6 nhóm phương hướng, nhiệm vụ về: Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo; Bảo vệ môi trường biển và hải đảo; Bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi biển và hải đảo; Ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Điều tra cơ bản biển và hải đảo; Khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế.

Đồng thời đề ra 7 nhóm giải pháp: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; Phát triển khoa học, công nghệ; Chủ động tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế về quản lý, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Đẩy mạnh giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển; Xây dựng cơ chế tài chính bền vững phục vụ khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo; Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tỉnh; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biển, về khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh chủ trì, tổ chức thực hiện Kế hoạch. Cùng đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã và thành phố ven biển để triển khai thực hiện Kế hoạch.

Mỹ Bình

 

 

     


     

Mã QR Code ủng hộ vansudia.net


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây