Công bố quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Công bố quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ là công cụ quan trọng để tỉnh Đắk Lắk hoạch định phương hướng, điều hành và quản lý các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ tới, bảo đảm tính kết nối đồng bộ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững.

Chiều 17/1, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo quy hoạch được công bố, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bám sát chủ trương, đường lối phát triển của Đảng, Nhà nước; các mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và bền vững; bảo đảm dân chủ, sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng Tây Nguyên.

Cong bo quy hoach tinh Dak Lak 2 min - Công bố quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Quang cảnh hội nghị.

Phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, toàn diện trên cơ sở tập trung, thu hút, huy động nguồn lực để phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, tập trung vào bốn trụ cột tăng trưởng: Phát triển các sản phẩm nông, lâm sản lợi thế quy mô lớn, chất lượng cao, hướng tới thị trường xuất khẩu; công nghiệp chế biến nông-lâm-thủy sản và sản xuất năng lượng tái tạo quy mô lớn; kinh tế đô thị, hạ tầng số, hạ tầng thủy lợi; dịch vụ logistics, du lịch dựa trên nền tảng số, kinh tế số, xã hội số.

Phát triển xã hội lấy con người là trung tâm, giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện phát triển đồng đều giữa các đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển trên cơ sở các động lực tăng trưởng mới dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tổ chức, sắp xếp hợp lý không gian, lãnh thổ, phát triển hệ thống đô thị trở thành các cực phát triển, trung tâm kinh tế của tỉnh, vùng; bố trí không gian phát triển các ngành dịch vụ liên kết hiệu quả với các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp gắn với các hành lang kinh tế. Xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột thực sự là đô thị trung tâm, là cửa ngõ của vùng Tây Nguyên hội nhập với khu vực và quốc tế, là thành phố xanh, sinh thái, thông minh, bản sắc; người dân được thụ hưởng một đời sống chất lượng với dịch vụ xã hội tốt, môi trường được bảo đảm, cơ hội việc làm và thu nhập cao.

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông nội vùng và liên vùng, kết nối với các tỉnh lân cận thuộc vùng Tây Nguyên, khu vực duyên hải miền trung, vùng Đông Nam Bộ. Quan tâm đầu tư hạ tầng giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; ưu tiên phát triển hạ tầng số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, xây dựng chính quyền số, xã hội số.

Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên đất, nước, rừng và các loại tài nguyên khác; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

Phát triển kinh tế-xã hội song hành với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới; tăng cường mở rộng hợp tác khu vực và quốc tế…

Đến năm 2050, Đắk Lắk trở thành tỉnh có không gian sinh thái, bản sắc, kết nối sáng tạo, là điểm đến yêu thích, đáng sống. Người dân Đắk Lắk văn minh, thân thiện, hội nhập. Tỉnh có nền kinh tế theo mô hình tăng trưởng xanh, tuần hoàn. Quy mô kinh tế vươn lên đứng trong nhóm 25 tỉnh phát triển thịnh vượng đứng đầu cả nước. Phát triển xứng tầm các chức năng ở nhiều cấp độ vùng Tây Nguyên, quốc gia, quốc tế. Thành phố Buôn Ma Thuột là “Thành phố cà-phê thế giới”, trung tâm đô thị vùng, trung tâm văn hóa, trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học vùng Tây Nguyên và khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia, trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ nông nghiệp quốc tế.

Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ là công cụ quan trọng để tỉnh Đắk Lắk hoạch định phương hướng, điều hành và quản lý các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ tới, bảo đảm tính kết nối đồng bộ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững.

Cong bo quy hoach tinh Dak Lak 3 min - Công bố quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Đắk Lắk, đồng thời là một bước để cụ thể hóa Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị “về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” và Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về “Quy hoạch tổng thể Quốc gia”.

Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk dựa trên cơ sở điều kiện tự nhiên, đất đai, khí hậu và con người các dân tộc Tây Nguyên. Vì vậy, quy hoạch tỉnh sẽ là kim chỉ nam để các cấp, các ngành của tỉnh Đắk Lắk hoạch định các chính sách, giải pháp cụ thể để quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động kinh tế-xã hội, không gian phát triển cho địa phương nhằm tạo bước đột phá phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Để đạt được những mục tiêu, kỳ vọng mà quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã đặt ra, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp: khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh thật chi tiết, khoa học, phù hợp với nguồn lực, điều kiện thực tiễn của địa phương; triển khai các quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp, tổ chức không gian lãnh thổ, để điều phối, quản lý thống nhất, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, hiệu quả và phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn. Phát triển du lịch, đưa du lịch Đắk Lắk và Tây Nguyên trở thành điểm du lịch trọng điểm của quốc gia.

Phát triển kinh tế đô thị-công nghiệp-dịch vụ dựa trên việc tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại các khu vực trọng điểm, trong đó phát triển thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên theo Kết luận 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị. Đồng thời phát triển Đắk Lắk trở thành trung tâm cơ sở dữ liệu của khu vực và quốc gia, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số của tỉnh.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực thế mạnh trên nền tảng chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh cần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn… Trên cơ sở đó, xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm động lực phát triển của vùng Tây Nguyên trên tất cả các lĩnh vực, nhằm thúc đẩy Tây Nguyên phát triển nhanh, bền vững và bình yên.

CÔNG LÝ

 

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây