Giới thiệu khái quát phường An Khê

Giới thiệu khái quát phường An Khê - Quận Thanh Khê - thành phố Đà Nẵng

An Khê là một phường thuộc quận Thanh Khê , thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Phường An Khê có diện tích 2,13 km², dân số năm 2005 là 19.415 người, mật độ dân số đạt 9.115 người/km².

Năm 2005, phường An Khê (cũ) được điều chỉnh địa giới như sau: 19,20 ha diện tích tự nhiên và 2.815 người của phường An Khê (cũ) được chuyển về phường Thanh Lộc Đán; 32 ha diện tích tự nhiên và 5.742 người của phường Thanh Lộc Đán được chuyển về phường An Khê (cũ); thành lập phường An Khê (mới) và phường Hòa Khê (trên cơ sở 161,80 ha diện tích tự nhiên và 14.454 người của phường An Khê (cũ))

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây