Giới thiệu khái quát xã Thuỷ Thanh

Giới thiệu khái quát xã Thuỷ Thanh - thị xã Hương Thủy - tỉnh Thừa Thiên Huế

– Xã Thuỷ Thanh nằm ở phía Đông Bắc Thị xã Hương Thuỷ, cách trung tâm thị xã Hương Thuỷ theo hướng Tây Nam khoảng 6 km, cách Trung tâm Thành phố Huế theo hướng Tây khoảng 8 km. Có tọa độ vị trí địa lý từ 1602630” đến 1602930 vĩ độ Bắc, 10703710 đến 10703913 kinh độ Đông.

– Ranh giới hành chính:

+ Phía Bắc giáp xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang,

+ Phía Nam giáp phường Thuỷ Phương, Thuỷ Dương, Thuỷ Châu, thị xã Hương Thủy.

+ Phía Đông giáp xã phú Hồ, huyện Phú Vang,

+ Phía Tây giáp phường An Đông, thành phố Huế.

– Thủy Thanh là vùng thấp trũng, chuyên độc canh cây lúa, các ngành nghề dịch vụ đang có chiều hướng phát triển; Đảng bộ xã Thủy Thanh là một tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thị ủy Hương Thủy, toàn xã có diện tích đất tự nhiện 849,16 ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp 616,27 ha; xã Thủy Thanh không có rừng và khoáng sản; dân số 9.831 khẩu gồm 2.735 hộ, trên địa bàn xã có 05 khu di tích lịch sử văn hóa, 04 niệm phật đường, 02 HTX nông nghiệp, 05 trường học (02 trường Mầm non, 02 trường Tiểu học, 01 trường THCS); 01 trạm Y tế và 9 thôn. Đảng bộ xã có 19 chi bộ trực thuộc gồm 264 đảng viên.

– Trong xây dựng đời sống văn hóa xã hội, kinh tế: đời sống nhân dân khá ổn định, năng suất lúa hàng năm đạt từ 60-80 tạ/ha/năm; thu nhập bình quân đầu người 50-52 triệu đồng/người/năm; kết cấu hạ tầng ngày càng được đầu tư nâng cấp tạo diện mạo mới ở nông thôn mới. Từng bước góp phần vào việc thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao tạo nền tảng cho Thủy Thanh trở thành trực thuộc thị xã vào cuối năm 2023.

– Đảng bộ xã Thủy Thanh là một tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thị ủy Hương Thủy, toàn Đảng bộ có 19 chi bộ trực thuộc gồm 264 đảng viên. Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể trong hệ thống chính trị luôn được coi trọng, tổ chức được kiện toàn củng cố, duy trì hoạt động thường xuyên, nề nếp. Các tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động đạt kết quả tốt.

Tổng số cán bộ, công chức hiện nay: 23 người (Trong đó có 01 Công an chính quy); Tổng số những người hoạt động không chuyên trách ở xã: 5 người; cán bộ thôn: 27 người (Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng BCTMT).

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh hàng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình Uỷ ban nhân dân thị xã phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch; Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết và lập quyết toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và báo cáo Uỷ ban nhân dân, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp;

Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương, phối hợp với các cơ quan nhà nước cấp trên trong việc quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn xã và báo cáo về ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Quản lý và sử dụng hợp lý, có hiệu quả quỹ đất được để lại phục vụ các nhu cầu công ích ở địa phương; xây dựng và quản lý các công trình công cộng, đường giao thông, trụ sở, trường học, trạm y tế, công trình điện, nước theo quy định của pháp luật;

Huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của xã trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện. Việc quản lý các khoản đóng góp này phải công khai, có kiểm tra, kiểm soát và bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ theo quy định của pháp luật.

Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục, các chương trình y tế cơ sở, dân số, kế hoạch hoá gia đình được giao ở địa phương. Xây dựng phong trào và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; Thực hiện chính sách, chế độ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự và tuyển quân theo kế hoạch; đăng ký, quản lý quân nhân dự bị động viên; tổ chức thực hiện việc xây dựng, huấn luyện, sử dụng lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh; thực hiện biện pháp phòng ngừa và chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật ở địa phương.

Ủy ban nhân dân xã Thủy Thanh hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò của tập thể. Bên cạnh đó cũng đề cao trách nhiệm cá nhân của chủ tịch, phó chủ tịch và các ủy viên của ủy ban nhân dân xã. Mỗi thành viên sẽ chịu trách nhiệm về từng chức năng và nhiệm vụ được giao.

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây