Tác giả Lê Đợi

Tác giả Lê Đợi

LÊ ĐỢI

Năm sinh / Date of birth: 1957 Quê quán / Home town: Đà Nẵng
Địa chỉ: 20A Nguyễn Chí Thanh, thành phố Đà Nẵng. Address: 20A Nguyen Chi Thanh St., Da Nang City.
Điện thoại / Tel: 078 275 6064; 0236 3 826 795 Email: [email protected]
– Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Member of Vietnam Fine Arts Association.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Trường Ban kiểm tra Hội Mỹ thuật Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2007-2012.
Triển lãm:
– Tham gia triển lãm mỹ thuật Toàn quốc 1995, 2000.
– Triển lãm mỹ thuật Khu vực từ 1997 đến 2015.
– Triển lãm nhóm 5 tác giả tại Đà Nẵng 1991.
– Triển lãm cá nhân tại Đà Nẵng 1992.
– Triển lãm chung tại Đan Mạch 1995; Úc 1998; Đà Nẵng, Hà Nội 1980-2017.
– Triển lãm nhóm 10 tác giả tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng 2017.
Sưu tập:
– Có tác phẩm sưu tập tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và trong các sưu tập cá nhân trong nước và nước ngoài.

1 32 - Tác giả Lê Đợi

Lê Đợi Cá đùa ánh trăng / Fish under the moonlight. 2010

Sơn dầu / Oil on canvas

100cm x 100cm

2 31 - Tác giả Lê Đợi

Lê Đợi Chút nắng mùa đông / Winter sunshine. 2016

Sơn dầu / Oil on canvas

100cm x 100cm Giải III – Hội Mỹ thuật Đà Nẵng – 2016

3 19 - Tác giả Lê Đợi

Lê Đợi

Mùa chim về / Bird arrival season. 2015 Sơn dầu / Oil on canvas

100cm x 100cm

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây