Tác giả Tôn Nữ Tâm Hảo

Tác giả Tôn Nữ Tâm Hảo

TÔN NỮ TÂM HẢO

Năm sinh / Date of birth: 1957 Quê quán / Home town: Huế
Địa chỉ: Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Address: Son Tra district, Da Nang City.
Điện thoại / Tel: 090 529 2398 Email: tntamhao28@gmail.com
– Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Huế – Ban Văn chương.
Graduated from Hue University of Education.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Tham gia triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên; triển lãm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức.
– Có tranh trong các bộ sưu tập trong và ngoài nước.

Tác phẩm Thiếu nữ / Young girl

Tôn Nữ Tâm Hảo Thiếu nữ / Young girl

Sơn dầu / Oil on canvas

60cm x 45cm

Tác phẩm Mắt thức / Sleepless eyes

Tôn Nữ Tâm Hảo Mắt thức / Sleepless eyes Sơn dầu / Oil on canvas

105cm x 120cm

     


     

Mã QR Code ủng hộ vansudia.net


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây