Tác giả Trần Thị Mỹ Nhung

Tác giả Trần Thị Mỹ Nhung

TRẦN THỊ MỸ NHUNG

Năm sinh / Date of birth and died: 1943 – 2016 Địa chỉ: Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Address: Hai Chau District, Da Nang City
– Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Member of Vietnam Fine Arts Association.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.

1 14 - Tác giả Trần Thị Mỹ Nhung

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây