Tỉnh Điện Biên bảo tồn, tôn tạo các di tích chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, UBND tỉnh Điện Biên đã và đang có nhiều hoạt động bảo tồn, tôn tạo các di tích gắn liền với chiến thắng lịch sử của dân tộc.

Tinh Dien Bien bao ton min - Tỉnh Điện Biên bảo tồn, tôn tạo các di tích chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên PhủTỉnh Điện Biên đang tích cực trùng tu tôn tạo Di tích Trung tâm Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và cải tạo cây xanh tại các điểm di tích cứ điểm Him Lam, đồi C1, C2, đồi F.

Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là đầu tàu để tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho toàn tỉnh. Trên cơ sở đó, tỉnh Điện Biên đã xác định 3 trụ cột để phát triển du lịch bao gồm: Du lịch lịch sử, tâm linh; Du lịch bản sắc văn hóa dân tộc, khám phá cảnh quan thiên nhiên và du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

Trong đó, di tích Chiến trường Điện Biên Phủ luôn là thỏi nam châm thu hút khách du lịch của địa phương. Chính vì thế, tỉnh đã có chủ trương triển khai một số dự án bảo tồn, tôn tạo các di tich nhằm phục vụ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nổi bật là dự án Cải tạo sửa chữa các công trình; điểm di tích với tổng mức đầu tư 20 tỷ triệu đồng, khởi công từ ngày 06/01/2023.

Hiện nay, dự án đã hoàn thành khoảng 98% khối lượng công việc được phê duyệt và đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, bổ sung bước thiết kế xây dựng triển khai sau bước thiết kế cơ sở, trình Cục Di sản văn hóa thẩm định. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 3/2024.

Cùng với đó, tỉnh Điện Biên đã tích cực triển khai việc tổ chức lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với Quy hoạch tỉnh Điện Biên; Triển khai dự án khoanh vùng cắm mốc, giải phóng mặt bằng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho di tích.

Tinh Dien Bien bao ton 2 min - Tỉnh Điện Biên bảo tồn, tôn tạo các di tích chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên PhủKhung cảnh đồi A1 nhìn từ trên cao.

Đặc biệt, tỉnh đang tập trung trùng tu, tôn tạo Di tích Trung tâm Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và cải tạo cây xanh tại các điểm di tích cứ điểm đồi Him Lam, đồi C1, C2, đồi F theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 8567-CV/VPTW ngày 29/11/2023 của Văn phòng Trung ương Đảng.

Cùng với đó, tỉnh Điện Biên còn tích cực triển khai dự án Trung tâm đề kháng Him Lam giai đoạn 2; trùng tu tôn tạo Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích Đồi E2…

Với việc thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên hy vọng sẽ tái hiện được những nét cơ bản cảnh quan lịch sử, hình ảnh chiến trường xưa, tăng sức hấp dẫn cho di tích, tạo nên hệ thống các di tích tương xứng với tầm vóc vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời cũng góp phần phát triển du lịch, kinh tế – xã hội của địa phương.

Phương Trang

 

 

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây