Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến tổng kết NQ 23

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến tổng kết 20 năm việc thực hiện Nghị quyết 23 ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì ‘Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

Sáng 16/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến tổng kết 20 năm việc thực hiện Nghị quyết 23 ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

Văn Hiếu

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây