Xanh là biển-Thơ Bùi Xuân

Xanh là biển-Thơ Bùi Xuân
Xanh là biển-Thơ Bùi Xuân

Xanh là biển

Tôi trẻ lại trước em
như em trẻ thơ trước biển

Xanh là biển
sóng là biển
em là biển

Ở tuổi năm mươi
tôi hiểu
nếu ngại ngần
không dám xanh như biển
không làm sóng như biển
tôi mất em
tôi mất tôi.

Bùi Xuân
Ẩn dụ mưa
Thơ
Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây