Bí thư Quảng Nam: ‘Rõ việc, rõ kết quả’ để sớm hiện thực hóa Quy hoạch

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, để sớm hiện thực hóa Quy hoạch, Tỉnh sẽ phân công ‘rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm và rõ kết quả’; tập trung nguồn lực đủ mạnh để đạt hiệu quả cao nhất.

Chìa khóa phát triển

Trao đổi về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại ban hành Quyết định số 72/QĐ-TTg, Bí thư tỉnh Quảng Nam, ông Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, Quy hoạch là hành lang pháp lý cao nhất, khái quát nhất, được thiết kế toàn diện, tổng quan, thể hiện tầm nhìn phát triển dài hạn cho Quảng Nam.

Nội dung Quy hoạch tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Bi thu Quang Nam min - Bí thư Quảng Nam: 'Rõ việc, rõ kết quả' để sớm hiện thực hóa Quy hoạchThủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược về định hướng phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

“Quy hoạch tỉnh còn là “chìa khóa”, công cụ quan trọng để tỉnh hoạch định đường hướng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, phát triển không gian tỉnh; đảm bảo tính kết nối đồng bộ. Nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, phát triển bền vững, cân đối, hài hòa, hiệu quả”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Bi thu Quang Nam 2 min - Bí thư Quảng Nam: 'Rõ việc, rõ kết quả' để sớm hiện thực hóa Quy hoạchBí thư Quảng Nam: ‘Rõ việc, rõ kết quả’ để sớm hiện thực hóa Quy hoạch.

Theo Bí thư tỉnh Quảng Nam, tỉnh nằm ở vị trí địa lý đặc biệt quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với đầy đủ hạ tầng giao thông; sở hữu 2 di sản văn hóa thế giới…

Vì vậy, trong tương lai, tỉnh sẽ tập trung ưu tiên, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để triển khai thực hiện các nội dung theo Quy hoạch tỉnh nhằm đưa Quảng Nam có hướng đi nhanh, hiệu quả nhất để đạt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước; là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung – Tây Nguyên…

Đến năm 2050, Quảng Nam phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững, mang đậm bản chất văn hóa đặc trưng con người xứ Quảng; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương…

Sớm hiện thực hóa Quy hoạch

Tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch trong ngày 16/3.

Theo Bí thư tỉnh Quảng Nam, sau công bố, tỉnh sẽ xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh để bảo đảm sự triển khai đồng bộ, nhịp nhàng giữa các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương.

Trong đó, phân công “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm và rõ kết quả”; có giải pháp nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đổi mới tư duy, bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình; tập trung nguồn lực đủ mạnh để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Bi thu Quang Nam 3 min - Bí thư Quảng Nam: 'Rõ việc, rõ kết quả' để sớm hiện thực hóa Quy hoạchCông nghiệp đã trở thành động lực tăng trưởng của tỉnh Quảng Nam.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, ngay từ bây giờ, tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và phương án tổ chức các hoạt động kinh tế – xã hội được đề ra trong Quy hoạch tỉnh.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố để triển khai thực hiện các nội dung trên từng ngành, lĩnh vực. Khẩn trương hoàn thiện, chi tiết hóa, cụ thể hóa Quy hoạch chung bằng quy hoạch phân khu, chuyên ngành, nhất là quy hoạch đô thị, nông thôn, xác định không gian, kiến trúc, cảnh quan cụ thể.

Tỉnh Quảng Nam cũng sẽ đẩy mạnh kêu gọi, thu hút đầu tư để thực hiện quy hoạch, ưu tiên các nguồn lực sẵn có để đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đến với Quảng Nam.

Quảng Nam sẽ tiếp tục huy động nguồn lực thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và nâng cao tỷ lệ đô thị hóa.

Bi thu Quang Nam 4 min - Bí thư Quảng Nam: 'Rõ việc, rõ kết quả' để sớm hiện thực hóa Quy hoạchTỉnh Quảng Nam sở hữu nhiều thế mạnh về phát triển du lịch.

Phát huy tiềm năng, lợi thế động lực của vùng kinh tế biển và vùng đồng bằng ven biển. Triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, ưu tiên nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội vùng trung du, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới…

“Với bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng của quê hương đất Quảng anh hùng; ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết thống nhất, bền bỉ vượt khó và khát vọng đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục đoàn kết một lòng, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đề ra, tạo điều kiện cho cuộc sống của người dân Quảng Nam ngày càng tốt đẹp hơn, đóng góp quan trọng cho phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2050, Quảng Nam phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững, mang đậm bản chất văn hóa đặc trưng con người xứ Quảng; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, ông Triết khẳng định.

Hoàng Anh
     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây