Chủ tịch tỉnh Gia Lai khẳng định, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ tạo ra cơ hội, động lực phát triển mới; cho thấy ý chí và khát vọng vươn lên của Gia Lai.

Tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch Tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trương Hải Long – Chủ tịch tỉnh Gia Lai khẳng định, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1750/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 là cơ sở pháp lý vô cùng quan trọng, tạo hành lang vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Theo Chủ tịch tỉnh Gia Lai, Quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng và phê duyệt thống nhất, đồng bộ với quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Vùng và cả nước. Phù hợp với định hướng, chủ trương tại Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên.

Cong bo Quy hoach Gia Lai min - Công bố Quy hoạch Gia Lai: Tạo động lực mới đưa Gia Lai cất cánhTỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, Quy hoạch đã thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới để tạo ra cơ hội mới, động lực phát triển mới và giá trị mới cho tỉnh Gia Lai

Ông Trương Hải Long nhấn mạnh, Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển các quan điểm của tỉnh qua các thời kỳ, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đã cho thấy ý chí, khát vọng vươn lên của tỉnh Gia Lai.

Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, Gia Lai phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh; là trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên và vùng động lực trong tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia.

Đồng thời là tỉnh tiên phong trong vùng về chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn dựa trên cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với chuyển đổi số và kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập.

Cong bo Quy hoach Gia Lai 2 min - Công bố Quy hoạch Gia Lai: Tạo động lực mới đưa Gia Lai cất cánhQuy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu đưa Gia Lai trở thành trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên và vùng động lực trong tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia.

Hình thành các mô hình nông nghiệp sinh thái, hiện đại, thông minh; nông nghiệp hữu cơ có thương hiệu. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp thân thiện môi trường, phục vụ nông nghiệp; phát triển dịch vụ logistics, khoa học công nghệ để xây dựng chuỗi sản phẩm nông nghiệp.

Gia Lai cũng chú trọng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo. Phát triển kinh tế rừng gắn với phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, tạo sinh kế cho người dân. Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế xanh, bền vững, đưa tỉnh Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn của Tây Nguyên.

Cong bo Quy hoach Gia Lai 3 min - Công bố Quy hoạch Gia Lai: Tạo động lực mới đưa Gia Lai cất cánhGia Lai sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của Tây Nguyên.

Quy hoạch cũng hướng mục tiêu, xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Phát triển kinh tế đi đôi với xây dựng bản sắc văn hóa Gia Lai, trọng tâm là con người Gia Lai, chăm lo đời sống của đồng bào các dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Đảm bảo quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự, cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Mục tiêu đến năm 2050, tỉnh Gia Lai là “Cao nguyên Sinh thái, Thể thao và Sức khỏe”…

Cong bo Quy hoach Gia Lai 4 min - Công bố Quy hoạch Gia Lai: Tạo động lực mới đưa Gia Lai cất cánhÔng Trương Hải Long – Chủ tịch tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc Hội nghị.

“Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050″ là tiền đề rất quan trọng và hết sức cần thiết để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương; các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, toàn thể Nhân dân biết được các nội dung cơ bản, cốt lõi của quy hoạch, nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của quy hoạch. Từ đó tạo ra nguồn lực mới, cơ hội mới giúp cho tỉnh Gia Lai cất cánh, sớm trở thành trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên và vùng động lực trong tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia”, ông Trương Hải Long khẳng định.

Hoàng Anh

 

 

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây