Giới thiệu khái quát phường Phú Thượng

Giới thiệu khái quát phường Phú Thượng - thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế

  1. Tổng diện tích: 588,35 ha

 2. Dân số: 19.945 người. (Theo cuộc Tổng điều tra nhà ở và dân số năm 2019)

3. Vị trí:

Địa điểm trụ sở chính phường Phú Thượng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. đặt tại TDP Nam Thượng, phường Phú Thượng, Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Website: http: Phuthuong.thuathienhue.gov.vn.
Email: phuthuong.tphue@thuathienhue.gov.vn.
Số điện thoại liên hệ: 0234.3850156

+ Phía Bắc giáp xã Phú Dương, Thành phố Huế
+ Phía Nam giáp Phường Vỹ Dạ và phường Thủy Vân (Thành phố Huế).
+ Phía Tây giáp xã Phú Mậu, Phường Vỹ Dạ, TP Huế
+ Phía Đông giáp xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang

 4. Một số đặc điểm nổi bật về kinh tế – văn hóa – xã hội:

Phú Thượng là một địa phương có lịch sử hình thành từ thời kỳ phong kiến.Từ khi hình thành cho đến nay, toàn phường có 09 TDP, gồm: TDP Lại Thế 1, TDP Lại Thế 2, TDP Tây Thượng, TDP Nam Thượng, TDP Trung Đông, TDP Ngọc Anh, TDP Chiết Bi, TDP Tây Trì Nhơn và TDP La Ỷ.

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phú Thượng luôn phát huy nội lực cũng như thế mạnh của địa phương để tập trung phát triển kinh tế theo hướng: Dịch vụ – Tiểu thủ Công nghiệp – Nông nghiệp; trong đó, chú trọng phát triển mạnh các ngành dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả, phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương. Tốc độ kinh tế hàng năm có bước tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; thương mại – dịch vụ trên địa bàn phường từng bước có sự chuyển biến đáng kể; bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng nâng cao; môi trường được giữ vững; quốc phòng – an ninh ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính quyền trong sạch vững mạnh.

Chú trọng công tác phát triển dịch vụ quy mô vừa và nhỏ, địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân mở ra các loại hình kinh doanh dịch vụ như: dịch vụ khách sạn 04 cơ sở, nhà nghỉ 38 cơ sở  và 106 nhà trọ, có 189 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, ngoài ra còn có các cơ sở kinh doanh dịch vụ y tế, dịch vụ công nghiệp, nông nghiệp là đòn bẩy để thúc đẩy việc hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu, đồng thời là lĩnh vực mũi nhọn có vai trò chủ đạo trong việc phát triển kinh tế ở địa phương. Giá trị sản xuất nghành dịch vụ ước đạt 562,305 tỷ đồng, chiếm 64% cơ cấu kinh tế của địa phương.

Đồng thời đẩy mạnh phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, ngành nghề nông thôn góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, xây dựng thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông thôn. Vận động nhân dân có điều kiện đẩy mạnh các loại hình phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hoá, tăng cường giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường để sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao thu  nhập, ổn định đời sống của nhân dân. Giá trị sản xuất nghành dịch vụ ước đạt 305,654 tỷ đồng, chiếm 32% cơ cấu kinh tế của địa phương.

Trong những năm qua địa phương đã tập trung kinh phí, đầu tư các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn nhằm chỉnh trang nông thôn, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Hiện nay 04 trường học trên địa bàn được đầu tư đảm bảo cho công tác dạy và học, môi trường xanh, sạch , đẹp (trong đó có trường THCS Phú Thượng và tiểu học Phú Thượng 1 đã đạt chuẩn quốc gia, trường Mầm non Hoa Hồng đang trình thẩm định để công nhận). Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, các nhà văn hóa thôn đều bảo đảm cho sinh hoạt cộng đồng, các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn được cứng hóa 100%, trong đó 99,98% đã được đầu tư bê tông, đặc biệt hệ thống thoát nước được đầu tư đồng bộ nhằm từng bước giải quyết vấn đề về môi trường và chỉnh trang nông thôn. Công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn xã luôn bảo đảm phục vụ tốt cho nhân dân.

5. Tổ chức bộ máy:

Số lượng, cơ cấu, chất lượng thành viên UBND phường. Về số lượng, chất lượng, cơ cấu thành viên UBND các cấp xã được thực hiện đúng quỵ định của Trung ương.

Số lượng thống kê thành viên UBND:

– Về thành viên: 23 thành viên. Trong đó: nữ 8, chiếm 34,8%;
– Về độ tuổi: dưới 35: 07, chiếm 30,4%; từ 35 đến 50: 13, chiếm 56,5%; trên 50 tuổi: 02, chiếm 8,7%.
– Về trình độ: Sau ĐH: 01, chiếm 4,3%: Đại học 20, chiếm 87%. Trung cấp và cao đẳng 02, chiếm 8,7%;
– Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 01, chiếm 4,3%; trung cấp 15, chiếm 65,2%.

Tổ chức các chức danh chuyên môn của UBND cấp xã. Thực hiện Nghị định số 92/2009/ND-CP ngày 22/10/2009, và Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/04/2019 của Chính phủ. Đối với các chức danh cán bộ chuyên trách cấp xã: Đảng uỷ, HĐND và UBND xã đã có sự chỉ đạo, theo dõi sâu sát trong công tác nhân sự của bộ máy chính quyền địa phương. Trước các kỳ bầu cử, công tác chuẩn bị nhân sự các chức danh cán bộ chuyên trách đã được quan tâm thực hiện tốt, rà soát và lựa chọn theo tiêu chuẩn quy định. Việc bầu cử các chức danh cán bộ chuyên trách được thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo theo đúng luật và các điều lệ. Quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công các kỳ bầu cử đại biểu HĐND và tổ chức Đại hội Đảng bộ ở cơ sở đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp xã. Đối với công chức chuyên môn cấp xã: Đến nay 100% số công chức cấp xã được tuyển dụng có trình độ từ trung cấp trở lên, đúng chuyên ngành chuyên môn theo tiêu chuẩn chức danh và ngạch công chức quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị Quyết 06 của HĐND tỉnh. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã được thực hiện kịp thời, đúng quy định; tổ chức xét duyệt, điều chỉnh lương và thực hiện giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho cán bộ nghỉ việc. Tổng số cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã hiện nay là: 23 người, trong đó cán bộ chuyên trách là: 11 người, công chức chuyên môn là: 12 người. Việc bố trí cán bộ chuyên trách, tuyển dụng công chức cấp xã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

  6. Khái quát truyền thống văn hóa, đấu tranh cách mạng của địa phương:

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, sau khi đất nước thống nhất, nhân dân Phú Thượng tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, từng bước vươn lên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lớp lớp cán bộ, đảng viên trên vùng đất Phú Thượng đã không ngừng trưởng thành, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng lớn mạnh, lãnh đạo nhân dân ra sức thi đua lao động, sản xuất, đạt nhiều thành tích cao trong lao động, sản xuất.

Trên địa bàn xã hiện nay có 62 gia đình chính sách, 09 bà mẹ VNAH (đã mất), 114 liệt sỹ.

7. Các di tích lịch sử, văn hóa, tôn giáo tiêu biểu:

Trên địa bàn xã có 03 Nhà thờ đạo Thiên Chúa (Nam Phổ, An Nhơn, La Ỷ), 09 Chùa (Ba La Mật, Tịnh Nghiêm, Phổ Minh, Nam Phổ, Pháp Hoa, Ngọc Anh, Giác Thế, Long Tuyền, Chiết Bi), 08 đình Làng. Tiêu biểu như:

– Đình làng Lại Thế thuộc thôn Lại Thế 1: được công nhận di tích lịch sử Quốc gia.
– Đình làng Chiết Bi thuộc thôn Chiết Bi: được UBND tỉnh công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh.
– Ưng bình Châu Hương Viên: được UBND tỉnh công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh.

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây