Giới thiệu khái quát quận Bình Thủy

Giới thiệu khái quát quận Bình Thủy

Giới thiệu khái quát quận Bình Thủy

    Quận Bình Thủy được thành lập theo Nghị định 05/2004/NĐ-CP ngày 02/01/2004 của Chính phủ có diện tích tự nhiên 71,132 km2 với 8 đơn vị hành chính: phường Bình Thủy, An Thới, Trà Nóc, Trà An, Bùi Hữu Nghĩa, Thới An Đông, Long Hòa, Long Tuyền. Trên địa bàn quận có Bộ tư lệnh Quân khu 9, nhiều đơn vị của Trung ương; có Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ, Cảng Hoàng Diệu, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Nhà máy Nhiệt điện Trà Nóc, nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế; quận có 7 di tích lịch sử văn hóa, 01 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và 01 di tích lịch sử – văn hóa cấp thành phố.

    Qua 15 năm xây dựng và phát triển, tiềm lực kinh tế – xã hội của quận Bình Thủy ngày càng được củng cố và phát huy, từng bước khẳng định vai trò là 1 trong những quận trung tâm của thành phố Cần Thơ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, bình quân đạt 8,1%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: công nghiệp, thương mại – dịch vụ, nông nghiệp đô thị. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từng bước phát triển cả về qui mô và chất lượng; sản xuất nông nghiệp được nâng cao cả về năng suất, hiệu quả,phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị gắn với bảo vệ môi trường; thương mại, dịch vụ phát triển mạnh cả về số lượng và quy mô; nhiều hạng mục hạ tầng thương mại được đầu tư xây mới, cải tạo nâng cấp theo hướng hiện đại, … từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân, đồng thời, thể hiện sự năng động, sáng tạo của một trong những quận trung tâm của thành phố Cần Thơ.

    Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được quận quan tâm thực hiện; hoàn thành và công bố ra dân điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội quận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý, kêu gọi và phê duyệt các dự án đầu tư, các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm và hàng năm của quận.

    Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ triển khai theo hướng nâng cao tính ứng dụng trong thực tế, góp phần thiết thực trong phát triển sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục có những bước phát triển mạnh cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả; Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, từ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp;tăng cường đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn, đến ngày 31/3/2019, đã có 27/29 trường trên địa bàn quận được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 93,1%. Công tác khuyến học, khuyến tài, trung tâm học tập cộng đồng được triển khai thực hiện tốt, góp phần tích cực trong việc xây dựng xã hội học tập.

    Triển khai thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân hàng năm đều đạt chỉ tiêu thành phố giao. Chiến dịch truyền thông dân số vượt chỉ tiêu hàng năm. Các chương trình mục tiêu hành động quốc gia vì trẻ em được triển khai và thực hiện hiệu quả; đảm bảo mọi trẻ em được hưởng các dịch vụ y tế cơ bản và giáo dục có chất lượng.  Phát triển nhanh hệ thống y tế công lập và ngoài công lập;nhiều công trình y tế quan trọng của nhà nước và tư nhân có khả năng phục vụ cho nhân dân trên địa bàn quận và các địa phương khác được đầu tư và đưa vào hoạt động như: Trung tâm Y tế quận, Bênh viện Đa khoa Tâm Minh Đức, … đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

    Thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đến nay 8/8 phường đạt chuẩn văn hóa, 5/8 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các lễ hội trên địa bàn phục vụ tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị của thành phố và địa phương. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn được thực hiện chặt chẽ. Các di tích lịch sử – văn hóa được trùng tu, hoạt động lễ hội được quan tâm nâng cấp, là điểm thu hút khách tham quan, du lịch trong và ngoài nước; đặc biệt, năm 2018, lễ hội Kỳ Yên Đình Bình Thủy được Bộ Văn hóa công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Kết cấu hạ tầng du lịch được tập trung đầu tư phát triển, các loại hình du lịch sông nước – miệt vườn, gắn với tham quan các điểm di tích lịch sử – văn hóa, đã tạo được hình ảnh bước đầu đối với du khách trong và ngoài nước.

    Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định; xây dựng thế trận và các tiềm lực khu vực phòng thủ quận ngày càng vững chắc; tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, an toàn giao thông được kiểm soát.

    Công tác cải cách thủ tục hành chính từng bước nâng cao chất lượng, thực hiện đạt yêu cầu đề án ứng dụng công nghệ thông tin, mô hình một cửa hiện đại, một cửa liên thông tại các phường. Tổ chức tốt “Diễn đàn UBND quận đối thoại với công dân” hàng năm theo Nghị quyết, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện quan trọng.

    Đảng bộ và nhân dân quận Bình Thủy tiếp tục phát huy tiềm năng và lợi thế để tạo bước chuyển biến mạnh trên tất cả các lĩnh vực; phấn đấu là một trong những địa phương dẫn đầu thành phố trong tiến trình phát triển bền vững và là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế, quốc phòng, an ninh của thành phố Cần Thơ.

     


     

Mã QR Code ủng hộ vansudia.net


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây