Kỷ niệm 100 năm Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (1919 – 2019)

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Lịch sử Bảo tàng 

Toà nhà đầu tiên của Bảo tàng được xây dựng vào năm 1915. Thật ra, hơn 20 năm trước đó, nhiều hiện vật điêu khắc Chăm tìm thấy trong vùng Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh lân cận đã được tập trung về địa điểm này, với tên gọi là “công viên Tourane”. Việc thu thập những tác phẩm điêu khắc Chăm bắt đầu từ những năm cuối thế kỷ XIX là công lao của những người Pháp yêu ngành khảo cổ học, đặc biệt là của những người làm việc cho Trường Viễn Đông Bác Cổ của Pháp (L’ École Française d’ Extrême – Orient, viết tắt là EFEO). Một số hiện vật điêu khắc Chăm đã được chuyển về Pháp, một số khác được chuyển ra Bảo tàng tại Hà Nội và Bảo tàng tại Sài Gòn(nay là thành phố Hồ Chí Minh) nhưng phần nhiều những tác phẩm tiêu biểu vẫn còn để lại tại Đà Nẵng.3 7 - Kỷ niệm 100 năm Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (1919 – 2019)

Ý tưởng về xây dựng ở Đà Nẵng một nhà bảo tàng cho các tác phẩm điêu khắc Chăm đã manh nha từ năm 1902 với một đề án của của EFEO, trong đó có sự đóng góp lớn của Henri Parmentier, chủ nhiệm Khoa Khảo cổ của EFEO. Toà nhà đầu tiên được xây dựng theo thiết kế của hai kiến trúc sư người Pháp là Delaval và Auclair, trên cơ sở gợi ý của Parmentier về việc sử dụng một số đường nét của kiến trúc Chăm; và mặc dù đã trải qua nhiều lần mở rộng nhưng toàn bộ toà nhà và phong cách kiến trúc ban đầu của bảo tàng vẫn còn giữ lại cho đến ngày nay

4 5 - Kỷ niệm 100 năm Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (1919 – 2019)

Lần mở rộng thứ nhất được tiến hành vào những năm giữa thập kỷ 1930 nhằm đủ chỗ để trưng bày thêm những hiện vật mới được thu thập trong những năm 1920, 1930. Không gian của toà nhà bảo tàng gần 1000 m2 đã được bố trí thành những khu vực trưng bày, gồm các Phòng Trà Kiệu, Phòng Mỹ Sơn , Phòng Đồng Dương, Phòng Tháp Mẫm và các hành lang Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum. Năm 2002, một tòa nhà 2 tầng được xây nối thêm vào phía sau, tăng thêm hơn 1000 m2 để trưng bày các hiện vật sưu tầm sau năm 1975.

5 4 - Kỷ niệm 100 năm Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (1919 – 2019)

Từ năm 2005, một kế hoạch nâng cấp bảo tàng đã được khởi động. Với sự trợ giúp của các chuyên gia Pháp thuộc dự án FSP, hai phòng Mỹ Sơn và Đồng Dương được cải tạo và khánh thành năm 2009. Đến năm 2016, một dự án tổng thể do thành phố Đà Nẵng đầu tư đã trùng tu toàn diện các tòa nhà và chỉnh lý, nâng cấp các phòng trưng bày với nỗ lực nhằm tạo sự liên kết các tòa nhà của bảo tàng trong một lộ trình tham quan tổng thể, gồm phần trưng bày chính là các bộ sưu tập điêu khắc Chăm và các phòng chuyên đề về văn khắc, gốm và âm nhạc, lễ hội, nghề truyền thống của đồng bào Chăm hiện nay. Không gian dành cho biểu diễn và hoạt động giáo dục được đặt ở tầng 2 và khu dịch vụ được cải tạo bố trí ở sân vườn.

Năm 2011, Bảo tàng đã được xếp vào danh sách các bảo tàng hạng 1 tại Việt Nam, khẳng định vai trò và những đóng góp của Bảo tàng Điêu khắc Chăm trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa.

1 10 - Kỷ niệm 100 năm Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (1919 – 2019)

1 11 - Kỷ niệm 100 năm Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (1919 – 2019)

2 9 - Kỷ niệm 100 năm Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (1919 – 2019)

3 8 - Kỷ niệm 100 năm Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (1919 – 2019)

4 6 - Kỷ niệm 100 năm Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (1919 – 2019)

5 5 - Kỷ niệm 100 năm Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (1919 – 2019)

6 5 - Kỷ niệm 100 năm Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (1919 – 2019)

7 3 - Kỷ niệm 100 năm Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (1919 – 2019)

11 3 - Kỷ niệm 100 năm Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (1919 – 2019)

8 3 - Kỷ niệm 100 năm Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (1919 – 2019)

9 3 - Kỷ niệm 100 năm Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (1919 – 2019)

10 2 - Kỷ niệm 100 năm Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (1919 – 2019)

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây