Phim tài liệu 80 năm ‘Đề cương về Văn hóa Việt Nam’

Đạo diễn NSƯT Trịnh Quang Tùng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương – cho biết đang gấp rút hoàn thiện phim tài liệu về 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam.

Đạo diễn, NSƯT Trịnh Quang Tùng cho biết nhằm tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, giá trị thực tiễn to lớn của Đề cương về Văn hóa Việt Nam, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) và Cục Điện ảnh giao Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng phim tài liệu kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023).

Đạo diễn Nguyễn Quý Mạnh Minh được giao thực hiện. Phim dự kiến phát sóng vào 20h30 27/2 trên VTV1. Các đài truyền hình Trung ương và địa phương cũng phát sóng bộ phim trong dịp kỷ niệm này.

Bản Đề cương do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo, được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương vào tháng 2/1943, là sự kiện chính trị quan trọng, tạo nền tảng cho sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới.

“Xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, chúng tôi khẩn trương triển khai, chọn đạo diễn và ê-kíp nhiều kinh nghiệm, xây dựng kịch bản, khai thác nguồn tài liệu, lựa chọn nhân vật phỏng vấn… Chúng tôi quay phim từ Nam ra Bắc để có đủ đại diện các vùng miền, tiếng nói các chuyên gia, nhà khoa học uy tín cùng đội ngũ văn nghệ sĩ qua các thế hệ”, đạo diễn Trịnh Quang Tùng cho biết.

Dòng chảy xuyên suốt trong những thước phim tài liệu chính là sự kế thừa, phát triển từ khởi nguồn văn hóa Việt Nam, với dấu mốc quan trọng là sự ra đời của Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943.

Hinh anh Tong Bi thu Nguyen Phu Trong min - Phim tài liệu 80 năm 'Đề cương về Văn hóa Việt Nam'Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm đồng bào dân tộc thiểu số sẽ xuất hiện trong phim 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam. Ảnh: ĐPCC.

“Từ trong sâu thẳm, mỗi người dân Việt Nam, dù ở thời đại nào vẫn luôn giữ vững niềm tin, giữ vững dòng chảy văn hóa như một yếu tố nền tảng để tạo nên sức mạnh mềm dân tộc. Gìn giữ nền tảng văn hóa đó, khơi dậy tinh thần dân tộc để phát huy sức mạnh, để văn hóa thực hiện sứ mệnh soi đường cho quốc dân đi như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn. Bộ phim tài liệu này không nằm ngoài dòng chảy đó”, NSƯT Trịnh Quang Tùng nêu.

Phim gồm 4 phần: Phần 1 khẳng định những giá trị của bản Đề cương trong thời gian 80 năm qua, khẳng định tầm nhìn xa trông rộng của Đảng ta về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Phần 2 đề cập nội dung Đề cương về Văn hóa Việt Nam và các Nghị quyết của Đảng 80 năm qua về phát triển văn hóa, nêu cao truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, khẳng định sự kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn.

Phần 3 là nội dung Đề cương và đường lối văn hóa của Đảng. Một nền văn học nghệ thuật mới hình thành trong khói lửa của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tạo nên nhiều tác phẩm giá trị.

Phần thứ 4 là quyết tâm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về văn hóa, Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị, Kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về văn hóa.

Bộ phim là bức tranh toàn cảnh về khởi nguồn văn hóa từ trước năm 1943, trải qua các cuộc kháng chiến, văn hóa Việt vững vàng để không bị đồng hóa, dù trong hoàn cảnh nào vẫn giữ được bản sắc riêng.

Đạo diễn Nguyễn Quý Mạnh Minh cùng ê-kíp đang dồn toàn bộ tâm sức vào phần lời bình và hình ảnh. Lời bình theo sát nội dung bản Đề cương từ dấu mốc 80 năm trước, sự phát triển của nền văn hóa dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, trải qua các kỳ Đại hội Đảng, các Hội nghị văn hóa và hoạt động văn hóa mà Đảng ta đã lãnh đạo, chỉ đạo.

“Phần hình ảnh bên cạnh những tư liệu lịch sử sẽ khai thác các hình ảnh đa dạng về nhịp điệu, màu sắc, tạo tiết tấu, sự tươi mới. Chúng tôi tập trung vào những nội dung, vấn đề trọng tâm trong phát triển văn hóa theo một dòng chảy xuyên suốt 80 năm”, đạo diễn Nguyễn Quý Mạnh Minh chia sẻ.

Với thời lượng dự kiến trên 40 phút, các nội dung tư liệu, hình ảnh, phỏng vấn… cần phải được chọn lựa kỹ lưỡng nhằm chuyển tải nhiều thông điệp.

Đạo diễn Nguyễn Quý Mạnh Minh cho biết những người thực hiện phải chọn lựa những chi tiết, nội dung “đắt” nhất. Bộ phim sẽ khai thác những khía cạnh, góc độ cụ thể để làm sáng lên tinh thần, giá trị, ý nghĩa của bản Đề cương cũng như sự soi chiếu của văn kiện lịch sử này từ 80 năm trước cho đến ngày hôm nay.

Toan Toan
     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây