Miền tháp cổ – Tác giả Vũ Hùng – Kỳ 10 – Phan tộc phổ chí Đà Sơn – Đà Ly nhị xã

Miền tháp cổ - Tác giả Vũ Hùng - Kỳ 10 - Phan tộc phổ chí Đà Sơn - Đà Ly nhị xã

Miền tháp cổ - NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG

NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG

Nhà nghiên cứu Vũ Hùng

Tác giả Vũ Hùng

 

PHAN TỘC PHỔ CHÍ
ĐÀ SƠN – ĐÀ LY NHỊ XÃ(1)
Biên soạn năm Bính Dần
Niên hiệu Gia Long thứ 5

Phiên âm – Dịch nghĩa – Chú thích

Nhà nghiên cứu Vũ Hùng


(1) “Phan tộc phổ chí Đà Sơn – Đà Ly nhị xã” là một sử liệu quý. Để sử liệu này đến với độc giả, chúng tôi in nguyên văn bản dịch nghĩa (gồm cả Lời mở đầu và chú thích của người dịch) và bản chữ Nho của các vị đời thứ 21 và 22, ngày 28.12.1989 (không in bản dịch âm). Bản chữ Nho có một số đoạn không còn nét chữ và bị đen, Bản dịch nghĩa không chỉnh sửa, bản chữ Nho có một số đoạn không còn nét chữ và bị đen.

Phan tộc phổ chí Đà Sơn - Đà Ly nhị xã 1 Phan tộc phổ chí Đà Sơn - Đà Ly nhị xã 2 Phan tộc phổ chí Đà Sơn - Đà Ly nhị xã 7Phan tộc phổ chí Đà Sơn - Đà Ly nhị xã19 Phan tộc phổ chí Đà Sơn - Đà Ly nhị xã 219

 

Nhà nghiên cứu Vũ Hùng

 

     


     

Mã QR Code ủng hộ vansudia.net


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây