Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo COP26

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo COP26

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Thủ tướng phân công Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Chỉ đạo COP26 trong thời gian Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vắng mặt.

Ngày 14/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định 840 kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (Ban Chỉ đạo COP26).

Cụ thể, phân công Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Chỉ đạo COP26 trong thời gian Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vắng mặt.

Đồng thời Thủ tướng cũng kiện toàn, bổ sung 3 thành viên Ban Chỉ đạo COP26 gồm: Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh – Ủy viên thường trực; Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng – Ủy viên; Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà – Ủy viên.

Theo Quyết định 2157 của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo COP26 là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26, bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 3 Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành ban hành kèm theo quyết định số 34/2007 của Thủ tướng.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26; giúp Chính phủ, Thủ tướng trong việc tăng cường điều phối các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu giữa các Bộ, ngành, địa phương và hợp tác giữa Việt Nam với các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển và các nước.

Bên cạnh đó, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính để tạo môi trường thuận lợi, chủ động tận dụng các cơ hội hỗ trợ về tài chính, công nghệ và thu hút các dòng vốn đầu tư vào hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi mô hình phát triển và chuyển đổi năng lượng.

Chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ ưu tiên ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26; chỉ đạo giải quyết các thủ tục, tháo gỡ các vướng mắc thuộc thẩm quyền trách nhiệm của liên ngành, liên tỉnh để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo giao.

Anh Văn

 

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây