Tác giả Lê Tấn Lộc

Tác giả Lê Tấn Lộc

LÊ TẤN LỘC

Năm sinh / Date of birth: 1965
Quê quán / Home town: Quảng Nam Địa chỉ / Address: Đà Nẵng.
Điện thoại / Tel: 090 359 5352
Email: [email protected]
– Tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế. Graduated from Hue College of Arts.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Đã tham gia triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên; triển lãm mỹ thuật tại địa phương.

1 17 - Tác giả Lê Tấn Lộc

Lê Tấn Lộc Duyên quê / Countryside grace. 2012

Lụa / Silk 70cm x 90cm

2 15 - Tác giả Lê Tấn Lộc

Lê Tấn Lộc

Câu chuyện cuối ngày / Story at the end of the day. 2010 Sơn dầu / Oil on canvas

90cm x 190cm

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây