Tăng lương cơ sở từ 1/7/2023, tiền đóng bảo hiểm xã hội thay đổi như thế nào?

Từ ngày 1/7/2023, cả nước thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1.800.000 đồng/tháng, tăng 20,8% so với hiện hành (1.490.000 đồng/tháng).

bao hiem xa hoi min - Tăng lương cơ sở từ 1/7/2023, tiền đóng bảo hiểm xã hội thay đổi như thế nào?Tăng lương cơ sở từ 1/7/2023, tiền đóng bảo hiểm xã hội thay đổi như thế nào?. Ảnh: TTXVN.

Theo quy định hiện hành tại khoản 3 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tối đa là bằng 20 lần mức lương cơ sở, bất kể mức lương và phụ cấp lương của người lao động là bao nhiêu.

Đối với người hoạt động không chuyên trách thì mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng sẽ là 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì mức đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất sẽ là 22% của 2 lần mức lương cơ sở.

Với mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng, tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tối đa là 29.800.000 đồng.

Nhưng khi áp dụng mức lương cơ sở mới, tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tối đa là 36.000.000 đồng.

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hằng tháng của người lao động sẽ có một số thay đổi như sau kể từ ngày 1/7/2023:

– Đối với người hoạt động không chuyên trách thì mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hằng tháng sẽ là 144.000 đồng.

– Đối với người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hằng tháng sẽ là 792.000 đồng.

Từ ngày 1/7/2023, lương cơ sở sẽ là 1.800.000 đồng/tháng, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hằng tháng của người sử dụng lao động sẽ thay đổi như sau:

– Mức đóng dành cho hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí sẽ là 396.000 đồng/tháng

– Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn sẽ là 252.000 đồng/tháng./.

An Ngọc (Tổng hợp)
     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây