Tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao

Đây là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới (gọi tắt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI) của thành phố Đà Nẵng tổ chức ngày 15-2.

Truong ban Kinh te Trung uong Tran Tuan Anh min - Tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy caoTrưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh (giữa), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương biểu dương, đánh giá cao những kết quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của thành phố Đà Nẵng 10 năm qua, đồng thời nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, quân và dân thành phố trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể luôn được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân được củng cố; chỉ đạo tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, nhất là trong thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH gắn với quy hoạch, phương án xây dựng thế trận quốc phòng một cách toàn diện, đi vào chiều sâu; xây dựng lực lượng thường trực, quân dự bị và dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có độ tin cậy cao, sẵn sàng chiến đấu tốt, khẳng định được sự tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ ở cơ sở.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị thành phố Đà Nẵng thời gian đến phải tiếp tục quán triệt, triển khai toàn diện các quan điểm, đường lối, chiến lược quân sự, quốc phòng, BVTQ của Đảng; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, nhận thức về nhiệm vụ BVTQ hiện nay, trước nhất là trong cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là hoặc thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp đã xác định. “Lưu ý, nhận thức đó phải được thống nhất trong tập thể cấp ủy, thể hiện cả trong tư duy và hành động, đó là quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi đất nước chưa nguy, thể hiện sự kết hợp trong từng đề án, chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của thành phố gắn với nhiệm vụ QPAN. Đặc biệt, cần tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện” – Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh lưu ý.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, thành phố Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả khả quan, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Cụ thể, đã nâng cao được nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về yêu cầu thực hiện chiến lược BVTQ trong tình hình mới; tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong hệ thống chính trị, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ và đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ chính trị nội bộ. Đã làm tốt việc kết hợp giữa nhiệm vụ phát triển KT-XH với đảm bảo ANQP; phát huy được truyền thống yêu nước, giá trị văn hóa của con người Đà Nẵng và tăng cường được sự đoàn kết đại đoàn kết dân tộc. Nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc được tăng cường, đảm bảo giữ vững được chủ quyền biển đảo và ANTT trên địa bàn thành phố; xây dựng lực lượng vũ trang thành phố hùng mạnh, có sức chiến đấu cao. Kết quả đó đã đảm bảo cho thành phố thực hiện được các nhiệm vụ phát triển KT-XH toàn diện, giữ vững ANCT, TTATXH.

Để thực hiện hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong thời gian tới, nhất là những chỉ đạo sâu sát của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung xây dựng Đảng bộ thành phố và hệ thống chính trị các cấp tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với nhiệm vụ BVTQ. Triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng gắn với chiến lược quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giai đoạn 2021-2030 theo tinh thần Nghị quyết số 43 ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 26 ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và bảo đảm ANQP vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu BVTQ trong tình hình mới.Cùng với đó, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác quốc phòng, an ninh; tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.Phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị các cấp, các ngành, các lực lượng và toàn dân trong xây dựng các tiềm lực về chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội trong khu vực phòng thủ.Lãnh đạo xây dựng các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Tại hội nghị lần này, có 17 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trên địa bàn thành phố đã được Chủ tịch UBND thành phố biểu dương, khen thưởng.

Công Hạnh – Minh Duyên
     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây