Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ

Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã 13 lần tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc với nhiều đồng chí Tổng Bí thư. Đồng chí Trần Phú là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Infographic tbt min 1031x5000 - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây