TP.HCM đề xuất với Trung ương nhiều chính sách cho TP Thủ Đức

UBND TP.HCM đưa ra năm đề xuất về cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền và tổ chức bộ máy hành chính TP Thủ Đức.

UBND TP.HCM vừa trình Bộ KH&ĐT hồ sơ dự thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội về cơ chế, chính sách thí điểm tạo động lực phát triển TP.HCM.

Theo đó, TP.HCM đề xuất năm nội dung nhằm giúp TP Thủ Đức phát triển đúng định hướng là “cực” tăng trưởng mới của địa phương.

Thứ nhất, đề xuất HĐND, UBND, Chủ tịch UBND TP.HCM quyết định giao một số chức năng nhiệm vụ thuộc thẩm quyền cho HĐND, UBND, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức trong các lĩnh vực quản lý đầu tư; tài chính ngân sách; quản lý kinh tế; quản lý đô thị và tài nguyên môi trường; quản lý văn hóa xã hội; tổ chức, bộ máy quản lý hành chính của chính quyền đô thị và cán bộ, công chức, viên chức.

Mot goc TP Thu Duc 800x554 - TP.HCM đề xuất với Trung ương nhiều chính sách cho TP Thủ ĐứcMột góc TP Thủ Đức hiện nay. Ảnh: ĐÔNG GIANG.

Mục tiêu là tạo điều kiện cho TP Thủ Đức chủ động trong giải quyết các thủ tục hành chính, các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND và Chủ tịch UBND TP.HCM.

Cơ chế này còn tạo ra sự chủ động trong quản lý điều hành, hỗ trợ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của UBND TP Thủ Đức dưới sự giám sát của HĐND TP Thủ Đức.

Thứ hai, HĐND TP.HCM quyết định giao một số chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành thuộc UBND TP.HCM cho UBND, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức thuộc phạm vi địa bàn TP Thủ Đức quản lý.

Theo đó, trong phạm vi các nội dung quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền, UBND, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức được ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, Chủ tịch UBND các phường một số nhiệm vụ, quyền hạn, trừ những nội dung đã được TP.HCM ủy quyền.

Đề xuất này sẽ giúp TP chủ động trong công tác quản lý tài chính, ngân sách để có nguồn lực tài chính dồi dào thực thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, an sinh xã hội để có nền móng cơ sở hạ tầng vững vàng và hiện đại cũng như đáp ứng nhu cầu của người dân TP về y tế, giáo dục,…

Thứ ba, HĐND TP.HCM quyết định tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng và chức năng, nhiệm vụ các phòng ban chuyên môn trực thuộc TP Thủ Đức, cơ cấu số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tại các phường dựa trên hoạt động kinh tế, quy mô dân số và đặc điểm của TP Thủ Đức.

TP.HCM cho biết hiện TP Thủ Đức đã hình thành một bộ máy quản lý hành chính Nhà nước thống nhất, đồng bộ và được TP.HCM chủ trương phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ phù hợp với đặc điểm tình hình, khả năng, thế mạnh của địa phương.

Tuy nhiên, trong nhiều lĩnh vực TP Thủ Đức vẫn chỉ có thẩm quyền tương đương cấp quận, huyện nên vẫn chưa chủ động hoàn toàn trong việc giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền của cấp quận, huyện.

Theo TP.HCM, cơ chế này giúp TP Thủ Đức chủ động trong quyết định số lượng, cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP sẽ tác động tích cực đến phát triển kinh tế của TP.

Thứ tư, HĐND TP Thủ Đức quyết định thành lập Ban đô thị thuộc HĐND TP Thủ Đức; HĐND TP Thủ Đức có hai Phó chủ tịch HĐND và có không quá tám đại biểu chuyên trách.

TP.HCM cho rằng cơ chế này để thực hiện công tác giám sát về lĩnh vực đô thị, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chất vấn, phản biện chuyên sâu về các vấn đề khó khăn, bức xúc của cử tri, kịp thời báo cáo HĐND TP Thủ Đức để xử lý, từ đó nâng cao vai trò, vị thế của HĐND TP này.

Thứ năm, UBND TP Thủ Đức có không quá bốn Phó Chủ tịch UBND; các đơn vị ngành dọc trên địa bàn TP Thủ Đức; các đơn vị thuộc và trực thuộc UBND TP Thủ Đức có không quá bốn cấp phó của người đứng đầu. Chế độ công tác, phụ cấp chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo được quy định phù hợp với yêu cầu, tính chất và quy mô công việc.

UBND TP Thủ Đức được thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất, Thanh tra xây dựng và Văn phòng đăng ký đất đai TP Thủ Đức.

TP.HCM cho rằng chính sách trên cho phép tăng số lượng biên chế cấp phó của UBND TP Thủ Đức và cấp phòng ban nhằm đáp ứng khối lượng công việc của TP trong TP trực thuộc Trung ương đầu tiên trong cả nước.

Năm 2017, Quốc hội khóa XIV thông qua Nghị quyết 54/2017. Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV vừa qua, Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép TP.HCM kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 54 đến hết năm 2023.

Qua xem xét, Quốc hội thống nhất giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP, trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 trong thời gian sớm nhất.

VIẾT LONG
     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây