Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng hơn 8% năm 2024

Năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng TP Đà Nẵng đã chủ động tìm động lực mới cho sự phát triển của địa phương. Năm 2024, TP Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng hơn 8%. Phóng viên có cuộc phỏng vấn ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về vấn đề này.

PV: Xin ông cho biết, điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Đà Nẵng trong năm vừa qua là gì?

Ông Lê Trung Chinh: Có thể nói rằng, mặc dù còn gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của thành phố thì năm 2023, kinh tế thành phố Đà Nẵng có một số điểm sáng.

Thứ nhất, quy mô nền kinh tế đạt gần 135.000 tỷ, tăng gần 10.000 tỷ so với năm 2022. Thứ hai, khu khu vực dịch vụ du lịch tăng trưởng ấn tượng, thành phố đã tổ chức rất thành công Lễ hội Pháo hoa quốc tế cũng như các sự kiện quan trọng khác, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Kinh tế số cũng đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng. Thứ ba, thành phố đã trình Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Đồng thời, đang hoàn thiện các quy hoạch, cơ sở pháp lý và tháo gỡ nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Theo đó, điều chỉnh, cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cũng như chủ trương đầu tư cho rất nhiều dự án để khơi thông gần 60.000 tỷ đồng. Những dự án này sẽ được triển khai trên thực tế vào năm 2024 – 2025.

PV: Cuối năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện, thành phố đang nỗ lực tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành cơ chế đặc thù, tạo bước đột phá mới cho Đà Nẵng. Đây có phải là tiền đề quan trọng cho sự phát triển của thành phố trong thời gian tới không, thưa ông?

Ông Lê Trung Chinh: Chúng tôi kỳ vọng, những đề xuất về cơ chế mới cho thành phố Đà Nẵng nếu được Quốc hội thông qua thì sẽ làm cơ sở tiền đề rất quan trọng, động lực quan trọng để thành phố Đà Nẵng phát triển trong giai đoạn mới.

PV: HĐND thành phố vừa ban hành một số Nghị quyết riêng có của Đà Nẵng về an sinh xã hội. Theo ông, những chính sách sẽ mang lại hiệu quả thế nào?

Ông Lê Trung Chinh: Có thể nói, công tác an sinh xã hội là vấn đề được thành phố Đà Nẵng quan tâm từ trước đến nay. Đặc biệt, năm 2023, vấn đề đảm bảo an sinh xã hội là một trong những nội dung quan trọng, trong suốt một năm thành phố đã có đề án chủ trương chính sách được Hội đồng nhân dân thông qua. Những chủ trương này có ý nghĩa nhân văn rất quan trọng và tác động trực tiếp đến vấn đề hỗ trợ cho những gia đình chính sách, hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống để có niềm tin vươn lên hơn nữa phát triển hơn nữa và làm giàu cuộc sống của mình.

Tôi nghĩ rằng, những chủ trương này sẽ được tiếp tục triển khai trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Bởi vì trụ cột này nó có ý nghĩa rất quan trọng để đảm bảo an sinh của toàn thành phố.

Da Nang dat muc tieu min - Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng hơn 8% năm 2024Năm 2024, TP Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ Dự án cơ sở hạ tầng phần dùng chung cảng Liên Chiểu.

PV: Thành ủy Đà Nẵng đã chọn chủ đề năm 2024 là: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”. Để thực hiện có hiệu quả chủ đề này, UBND thành phố có chương trình hành động như thế nào?

Ông Lê Trung Chinh: Thành phố Đà Nẵng đã chọn chủ đề này trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được, những kinh nghiệm của chủ đề năm 2023. Hiện nay, thành phố đã xây dựng kế hoạch, chương trình rất cụ thể để triển khai chủ đề năm. Mới đây, ngày 8/1, thành phố tổ chức Hội nghị triển khai, Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ năm 2024. Trong đó có những vấn đề rất cụ thể, bàn các giải pháp cụ thể, phân công các sở, ban, ngành trực tiếp triển khai 4 nội dung của chủ đề năm 2024.

PV: Năm 2024, thành phố Đà Nẵng có giải pháp như thế nào để vừa khuyến khích, tạo động lực để cho đội ngũ cán bộ phát huy hết khả năng của mình, đóng góp vào hoàn thành nhiệm vụ chung của thành phố?

Ông Lê Trung Chinh: Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 34. Trong chỉ thị 34 nói rất rõ, vừa bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của thành phố, đồng thời cũng đưa ra những quy định xử lý đối với những cán bộ không có ý, có tư tưởng đùn đẩy, né tránh công việc. Trong hội nghị sơ kết Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 thì các sở, ban, ngành, các địa phương cũng xác định cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương là một nhiệm vụ quan trọng; tác động đến trực tiếp đến con người và cái này giống như là pitong trong bệ phóng đẩy các nội dung khác của chủ đề năm, để làm sao kinh tế của thành phố Đà Nẵng năm 2024 khởi sắc hơn, hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết cũng như chỉ đạo của Thành ủy và Nghị quyết Hội đồng nhân dân đã giao.

Tôi nghĩ quy định rất cụ thể rồi, chúng tôi cũng đã giao chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình, thường xuyên trao đổi, động viên, khuyến khích cán bộ thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình vì lợi ích thành phố. Về phía Lãnh đạo thành phố, chúng tôi luôn bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì lợi ích của thành phố.

Da Nang dat muc tieu 2 min - Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng hơn 8% năm 2024Thành phố Đà Nẵng đang tích cực phối hợp với các bộ ngành tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành cơ chế đặc thù đối với Đà Nẵng.

PV: Thưa ông, tiềm năng và dư địa của Đà Nẵng về phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là rất lớn. Làm sao để thúc đẩy sự phát triển hệ sinh thái của Đà Nẵng, góp phần hình thành thành phố đáng sống cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp?

Ông Lê Trung Chinh: Lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là lĩnh vực mới. Tuy nhiên, trong thời gian qua, thành phố cũng rất quan tâm và đến thời điểm này chúng tôi cũng đã đạt được kết quả bước đầu. Hiện nay, chúng tôi đang xây dựng kế hoạch, chương trình, đang đề nghị Chính phủ và Chính phủ đã thống nhất chủ trương thành lập một trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại thành phố Đà Nẵng. Tôi nghĩ rằng, với sự nỗ lực của thành phố và sự ủng hộ, hỗ trợ của Trung ương thì lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thành phố Đà Nẵng trong những năm tới sẽ được khởi sắc và sẽ góp phần rất quan trọng trong phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Thanh Hà

 

 

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây