Tác giả Từ Duy

Tác giả Từ Duy

TỪ DUY

Năm sinh / Date of birth and died: 1952 – 2008 Quê quán / Home town: Quảng Nam.
Địa chỉ: Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Address: Lien Chieu District, Da Nang City.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Member of Vietnam Fine Arts Association.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Có tranh trong các sưu tập trong và ngoài nước.

Tác phẩm Nhuộm vải / Dying cloth

Từ Duy Nhuộm vải / Dying cloth Khắc gỗ / Woodcut print

45cm x 50cm Tác phẩm sưu tập tại

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

     
     

Mã QR Code ủng hộ vansudia.net


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây