Tác giả Từ Duy

Tác giả Từ Duy

TỪ DUY

Năm sinh / Date of birth and died: 1952 – 2008 Quê quán / Home town: Quảng Nam.
Địa chỉ: Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Address: Lien Chieu District, Da Nang City.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Member of Vietnam Fine Arts Association.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Có tranh trong các sưu tập trong và ngoài nước.

1 1 4 - Tác giả Từ Duy

Từ Duy Nhuộm vải / Dying cloth Khắc gỗ / Woodcut print

45cm x 50cm Tác phẩm sưu tập tại

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây