Giới thiệu khái quát huyện Lương Tài

Giới thiệu khái quát huyện Lương Tài

Giới thiệu khái quát huyện Lương Tài

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

  1. Địa giới hành chính:

Lương Tài là một huyện chiêm trũng của tỉnh Bắc Ninh, cách tỉnh lỵ khoảng 30 Km

– Phía Bắc giáp huyện Gia Bình

– Phía Nam giáp huyện Cẩm Giàng (Hải Dương)

– Phía Đông giáp huyện Nam Sách (Hải Dương)

– Phía Tây giáp huyện Thuận Thành.

– Lương Tài có các trục giao thông huyết mạch nhằm phát triển kinh tế xã hội là tỉnh lộ 280, 281, 284, 285 nối Lương Tài với Gia Bình, Thuận Thành( Bắc Ninh), Lương Tài với Cẩm Giàng (Hải Dương).

  1. Hành chính:

 Lương Tài có 14 đơn vị hành chính gồm

1 thị trấn Thứa

13 xã: An Thịnh, Quảng Phú, Phú Lương, Minh Tân, Mỹ Hương, Bình Định, An Thịnh, Trừng Xá, Tân Lãng, Lâm Thao, Trung Chính, Phú Hòa, Trung Kênh, Lai Hạ

Có 102 thôn, trên 29.000 hộ và 105.000 nhân khẩu.

CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ HUYỆN LƯƠNG TÀI

TT Tên di tích Địa điểm Ghi chú
1 Đình làng Bùi Thôn Bùi, thị Trấn Thứa  
2 Chùa làng Phượng Trì Thôn Phượng Trì, thị Trấn Thứa  
3 Chùa làng Đông Hương Thôn Đông Hương, thị Trấn Thứa  
4 Chùa Vĩnh Long Thôn Đạo Sử, thị Trấn Thứa  
5 Chùa Kim Đào Thôn Kim Đào, thị Trấn Thứa  
6 Chùa Lộc Hồng Thôn Giàng, thị Trấn Thứa  
7 Chùa Tân Linh Thôn Tân Dân, thị Trấn Thứa  
8 Chùa làng Bùi Thôn Bùi, thị Trấn Thứa  
9 Nhà thờ thiên chúa giáo Thôn Phượng Giáo, thị trấn Thứa  
10 Đình làng Thanh Lâm Thôn Thanh Lâm, xã An Thịnh  
11 Đình làng Lôi Châu Thôn Lôi Châu, xã An Thịnh  
12 Đình làng Cường Tráng Thôn Cường Tráng, xã An Thịnh  
13 Đình làng Cát Thuỷ Thôn Cát Thuỷ, xã An Thịnh  
14 Đình làng Thanh Hà Thôn Thanh Hà, xã An Thịnh  
15 Chùa Lâm Phúc Thôn Thanh Lâm, xã An Thịnh  
16 Chùa làng Cường Tráng Thôn Cường Tráng, xã An Thịnh  
17 Chùa làng Lôi Châu Thôn Lôi Châu, xã An Thịnh  
18 Chùa Hưng Long Thôn Thanh Hà, xã An Thịnh  
19 Chùa làng An Phú Thôn An Phú, xã An Thịnh  
20 Chùa làng Cát Thuỷ Thôn Cát Thuỷ, xã An Thịnh  
21 Nghè làng An Phú Thôn An Phú, xã An Thịnh  
22 Nghè làng Lôi Châu Thôn Lôi Châu, xã An Thịnh  
23 Miếu Làng Thanh Lâm Thôn Thanh Lâm, xã An Thịnh  
24 Miếu làng An Trụ Thôn An Trụ, xã An Thịnh  
25 Đình làng Lai Hạ Thôn Lai Hạ, xã Lai Hạ  
26 Đình làng Thanh Khê Thôn Thanh Khê, xã Lai Hạ  
27 Chùa Thiên Minh Thôn Lai Hạ, xã Lai Hạ  
28 Chùa làng Bồng Lai Thôn Bồng Lai, xã Lai Hạ  
29 Chùa làng Văn Phạm Thôn Văn Phạm, xã Lai Hạ  
30 Chùa làng Thanh Khê Thôn Thanh Khê, xã Lai Hạ  
31 Nhà thờ họ Phạm Văn Thôn Lai Hạ, xã Lai Hạ  
32 Đình làng Nghĩa Hương Thôn Nghĩa Hương, xã Mỹ Hương  
33 Đình làng An Mỹ Thôn An Mỹ, xã Mỹ Hương  
34 Đình làng My Xuyên Thôn My Xuyên, xã Mỹ Hương  
35 Chùa Khánh Vân Thôn Nghĩa Hương, xã Mỹ Hương  
36 Chùa Linh Quang Thôn An Mỹ, xã Mỹ Hương  
37 Chùa Phúc Âm Thôn An Mỹ, xã Mỹ Hương  
38 Chùa Phúc Xuyên Thôn My Xuyên, xã Mỹ Hương  
39 Nghè làng My Xuyên Thôn My Xuyên, xã Mỹ Hương  
40 Đình làng Đạm Trai Thôn Đạm Trai, xã Minh Tân  
41 Đình làng Hương Trai Thôn Hương Trai, xã Minh Tân  
42 Đình làng An Cường Thôn An Cường, xã Minh Tân  
43 Chùa Đông Nhất(Khánh Vân) Thôn Nhất Trai, xã Minh Tân  
44 Chùa làng Đạm Trai Thôn Đạm Trai, xã Minh Tân  
45 Chùa Kim Quang Thôn Hương Trai, xã Minh Tân  
46 Chùa Phúc Sinh (Linh Quang ) Thôn An Cường, xã Minh Tân  
47 Chùa Thiên Quang Thôn Thận Trai, xã Minh Tân  
48 Chùa Ngọc Trì Thôn Ngọc Trì, xã Bình Định  
49 Chùa Cổ Hiền Thôn Cổ Lãm, xã Bình Định  
50 Chùa Đại Bi Thôn Quảng Cầu, xã Bình Định  
51 Chùa làng Tỉnh Ngô Thôn Tỉnh Ngô, xã Bình Định  
52 Chùa Phúc Sinh Thôn Ngô Phần, xã Bình Định  
53 Lăng họ Vũ Xuân Thôn Ngọc Trì, xã Bình Định  
54 Đền làng Ngọc Trì Thôn Ngọc Trì, xã Bình Định  
55 Nghè làng Ngọc Trì Thôn Ngọc Trì, xã Bình Định  
56 Văn chỉ làng Cổ Lãm Thôn Cổ Lãm, xã Bình Định  
57 Nhà thờ họ Vũ Thôn Ngọc Trì, xã Bình Định  
58 Miếu làng Ngô Phần Thôn Ngô Phần, xã Bình Định  
59 Đình làng Văn Xá Trong Thôn Văn Xá Trong, xã Phú Hòa  
60 Đình làng Hương Chi Thôn Hương Chi, xã Phú Hòa  
61 Đình làng Phương Mới Thôn Phương Mới, xã Phú Hòa  
62 Đình làng Duyện Dương Thôn Duyện Dương, xã Phú Hòa  
63 Đình làng Văn Xá Ngoài Thôn Văn Xá Ngoài, xã Phú Hòa  
64 Chùa Ngọc Xá Thôn Phương Xá, xã Phú Hòa  
65 Chùa Sùng Quang Thôn Tỳ Điện, xã Phú Hòa  
66 Chùa Bảo Lâm Thôn Bà Khê, xã Phú Hòa  
67 Chùa Vân Hoa Thôn Phú Văn Dưới, xã Phú Hòa  
68 Chùa Hương Chi Thôn Hương Chi, xã Phú Hòa  
69 Chùa làng Phương Mới Thôn Phương Mới, xã Phú Hòa  
70 Chùa làng Phương Thanh Thôn Phương Thanh, xã Phú Hòa  
71 Chùa làng Tĩnh Xá Thôn Tĩnh Xá, xã Phú Hòa  
72 Chùa làng Phú Văn Trên Thôn Phú Văn Trên, xã Phú Hòa  
73 Chùa làng Văn Xá Trong Thôn Văn Xá Trong, xã Phú Hòa  
74 Chùa làng Văn Xá Ngoài Thôn Văn Xá Ngoài, xã Phú Hòa  
75 Chùa làng Ngọc Thượng Thôn Ngọc Thượng, xã Phú Hòa  
76 Chùa làng Duyện Dương Thôn Duyện Dương, xã Phú Hòa  
77 Nghè làng Bà Khê Thôn Bà Khê, xã Phú Hòa  
78 Lăng họ Đặng Thôn Tỳ Điện, xã Phú Hòa  
79 Nhà thờ họ Nguyễn Thôn Phú Văn Trên, xã Phú Hòa  
80 Nhà thờ họ Đoàn Thôn Ngọc Thượng, xã Phú Hòa  
81 Am Trinh Nghĩa Thôn Tỳ Điện, xã Phú Hòa  
82 Miếu làng Tĩnh Xá Thôn Tĩnh Xá, xã Phú Hòa  
83 Đình làng Lĩnh Mai Thôn Lĩnh Mai, xã Quảng Phú  
84 Đền làng Thanh Gia Thôn Thanh Gia, xã Quảng Phú  
85 Chùa Bảo Khánh Thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú  
86 Chùa Pháp Thánh Thôn Phú Thọ, xã Quảng Phú  
87 Chùa làng Tuyên Bá Thôn Tuyên Bá, xã Quảng Phú  
88 Chùa Vĩnh Thái Thôn Thanh Gia, xã Quảng Phú  
89 Chùa Tây Thiên Thôn Lĩnh Mai, xã Quảng Phú  
90 Chùa làng Quảng Nạp Thôn Quảng Nạp, xã Quảng Phú  
91 Đình làng Ngọc Khám Thôn Ngọc Khám, xã Lâm Thao  
92 Chùa làng Ngọc Quan Thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao  
93 Chùa làng Thái Trì Thôn Thái Trì, xã Lâm Thao  
94 Chùa làng Lâm Thao Thôn Lâm Thao, xã Lâm Thao  
95 Chùa Bảo Tháp Thôn Kim Thao, xã Lâm Thao
96 Chùa Ngọc Khánh Thôn Ngọc Khám, xã Lâm Thao  
97 Đình làng Trung Chinh Thôn Trung Chinh, xã Trung Chính  
98 Đình làng Thiên Đức Thôn Thiên Đức, xã Trung Chính  
99 Đình làng Đào Xá Thôn Đào Xá, xã Trung Chính  
100 Đình làng Chinh Phú Thôn Chinh Phú, xã Trung Chính  
101 Đình làng Lai Đông Thôn Lai Đông 1+2+3, xã Trung Chính  
102 Đình làng Thiên Phúc Thôn Thiên Phúc, xã Trung Chính  
103 Đình làng Trình Khê Thôn Trình Khê + Thanh Dương, xã Trung Chính  
104 Đình làng Thiên Lộc Thôn Thiên Lộc, xã Trung Chính  
105 Chùa Hộ Pháp Thôn Đào Xuyên, xã Trung Chính  
106 Chùa làng Trung Chinh Thôn Trung Chinh , xã Trung Chính  
107 Chùa làng Đào Xuyên Thôn Đào Xuyên, xã Trung Chính  
108 Chùa Thiên Đức Thôn Thiên Đức, xã Trung Chính  
109 Chùa Hưng Long Thôn Đào Xá, xã Trung Chính  
110 Chùa Khánh Vân Thôn Chinh Phú, xã Trung Chính  
111 Chùa làng Ấp Ngoài Thôn Ấp Ngoài, xã Trung Chính  
112 Chùa làng Ấp Dừa Thôn Ấp Dừa, xã Trung Chính  
113 Chùa làng Lai Đông Thôn Lai Đông 1+2 + 3, xã Trung Chính  
114 Chùa Thiên Phúc Thôn Thiên Phúc, xã Trung Chính  
115 Chùa Mạ Xá Thôn Trình Khê + Thanh Dương, xã Trung Chính  
116 Chùa làng Đan Quế Thôn Đan Quế, xã Trung Chính  
117 Chùa làng Thiên Lộc Thôn Thiên Lộc, xã Trung Chính  
118 Chùa làng Tuần La Thôn Tuần La, xã Trung Chính  
119 Nghè làng Đào Xá Thôn Đào Xá, xã Trung Chính  
120 Miếu làng Đào Xá Thôn Đào Xá, xã Trung Chính  
121 Nhà thờ Thiên Chúa Giáo Thôn Nghĩa La, xã Trung Chính  
122 Nhà thờ Thiên Chúa Giáo Thôn Lai Tê, xã Trung Chính  
123 Đình làng Cáp Hạ Thôn Cáp Hạ, xã Trung Kênh  
124 Đình làng Tháp Dương Thôn Tháp Dương, xã Trung Kênh  
125 Đình làng Lai Nguyễn Thôn Lai Nguyễn, xã Trung Kênh
126 Chùa Mục Đồng Thôn Tảo Hoà, xã Trung Kênh  
127 Chùa làng Tháp Dương Thôn Tháp Dương, xã Trung Kênh  
128 Chùa làng Quan Kênh Thôn Quan Kênh, xã Trung Kênh
129 Nghè làng Cáp Trên Thôn Cáp Trên, xã Trung Kênh  
130 Đình làng Hữu Ái Thôn Hữu Ái, xã Tân Lãng  
131 Chùa làng Tam Sơn Thôn Tam Sơn, xã Tân Lãng  
132 Chùa làng Ngọc Cục Thôn Ngọc Cục, xã Tân Lãng  
133 Chùa làng Hữu Ái Thôn Hữu Ái, xã Tân Lãng  
134 Chùa làng Lạng Khê Thôn Lạng Khê, xã Tân Lãng  
135 Nhà thờ Thiên Chùa Giáo Thôn Ngọc Cục, xã Tân Lãng  
136 Nhà thờ Thiên Chùa Giáo Thôn Tử Nê, xã Tân Lãng  
137 Nhà thờ Thiên Chùa Giáo Thôn Bái Giang, xã Tân Lãng  
138 Nhà thờ Thiên Chùa Giáo Thôn Hương La, xã Tân Lãng  
139 Đình làng Vĩnh Trai Thôn Vĩnh Trai, xã Trừng Xá  
140 Chùa Văn Quang Thôn Đăng Triều, xã Trừng Xá  
141 Chùa Linh Quang Thôn Đỉnh Dương, xã Trừng Xá  
142 Chùa Phúc Thắng Thôn Vĩnh Trai, xã Trừng Xá  
143 Chùa Kim Quang Thôn Nhị Trai, xã Trừng Xá
144 Chùa Đại Khánh (Lai Ứng) Thôn Trừng Xá, xã Trừng Xá  
145 Đình làng Bích Khê Thôn Bích Khê, xã Phú Lương  
146 Đình làng Lạng Dương Thôn Lạng Dương, xã Phú Lương  
147 Đình làng Phú Lâu Thôn Phú Lâu 1 + 2, xã Phú Lương  
148 Chùa làng Lạng Dương Thôn Lạng Dương, xã Phú Lương  
149 Chùa Bảo Lâm Thôn Phú Lâu 1+2, xã Phú Lương  
150 Chùa làng Lương Xá Thôn Lương Xá, xã Phú Lương  
151 Chùa làng Bích Khê Thôn Bích Khê, xã Phú Lương  
152 Miếu làng Phú Lâu Thôn Phú Lâu 1+2, xã Phú Lương  
153 Phủ Thờ Mẫu Thôn Phú Lâu 1+2, xã Phú Lương  
154 Nhà thờ Thiên Chúa Giáo Thôn Thọ Ninh, xã Phú Lương  
Tổng số di tích huyện Lương Tài: 154 di tích

Lịch sử của huyện Lương Tài

       Lương Tài vốn là vùng đất sình lầy do phù xa của các con sông thuộc hệ thống sông Thái Bình bồi đắp.

       Thời Trần (1225-1400) Lương Tài có tên là Thiện Tài; thời Lê Trang Hưng có tên là Lang Tài, theo dư địa chí Việt Nam (1886 Vương triều Nguyễn) huyện Lang Tài có 9 tổng 70 xã thôn.

        Đến tháng 10/1950 huyện Lang Tài và Gia Bình hợp nhất thành huyện Gia Lương. Tháng 9/1999 huyện Lương Tài được tái lập với 13 xã 1 thị trấn, dân số 101.000 nghìn, diện tích tự nhiên 10.116 ha (Đảng bộ huyện Lương Tài với 4.000 đảng viên sinh hoạt ở 49 tổ chức cơ sở đảng). Sau 15 năm tái lập huyện, Đảng bộ huyện Lương Tài với 50 tổ chức cơ sở đảng, 5.084 đảng viên, phát huy truyền thống quê hương Lương Tài, Đảng bộ và nhân dân huyện Lương Tài đã đoàn kết thống nhất một lòng thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng, lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao năng lực điều hành của chính quyền các cấp, tập trung phát triển kinh tế xã hội theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, phát huy lợi thế trong nông nghiệp hình thành các vùng sản xuất chuyên canh đưa cây trồng có giá trị kinh tế cao nâng giá trị  trên 1 đơn vị diện tích canh tác. Cùng với sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy chính quyền các cấp, sự tập trung của cả hệ thống chính trị trong toàn huyện, sự đồng thuận của nhân dân và quan tâm hỗ trợ của tỉnh mặc dù còn nhiều khó khăn song Lương Tài đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực

     


     

Mã QR Code ủng hộ vansudia.net


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây