Giới thiệu khái quát huyện Điện Biên

Giới thiệu khái quát huyện Điện Biên

Giới thiệu khái quát huyện Điện Biên

Huyện Điện Biên là huyện biên giới nằm phía Tây nam tỉnh Điện Biên, với diện tích 163.985 ha, có chung đường biên giới với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào dài 171,2 km với 61 cột mốc, có cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, cửa khẩu Quốc gia Huổi Puốc và nhiều đường tiểu ngạch sang Lào. Dân số trên 171.000 người; gồm 8 dân tộc cùng sinh sống. Huyện có 25 đơn vị hành chính xã với 465 thôn bản, trong đó có 12 xã biên giới, 6 Đồn Biên phòng và nhiều đơn vị lực lượng vũ trang của Bộ, Quân khu và của tỉnh đứng chân trên địa bàn. Là huyện được Quân khu và tỉnh xác định có vị trí quan trọng về kinh tế, xã hội, đặc biệt về Quốc phòng – An ninh trong thế trận khu vực phòng thủ của tỉnh và Quân khu.

Phân chia hành chính

Huyện Điện Biên chia thành 25 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã: Hẹ Muông, Hua Thanh, Mường Lói, Mường Nhà, Mường Phăng, Mường Pồn, Nà Nhạn, Nà Tấu, Na Tông, Na Ư, Noong Hẹt, Noong Luống, Núa Ngam, Pá Khoang, Pa Thơm, Phu Luông, Pom Lót, Sam Mứn, Thanh An, Thanh Chăn, Thanh Hưng, Thanh Luông, Thanh Nưa, Thanh Xương, Thanh Yên.

Điện Biên (huyện)
Địa lý
Huyện lỵ Thanh Xương
Vị trí:  phía Tây nam tỉnh Điện Biên
Diện tích: 163.985 km²
Số xã, thị trấn: 25 xã
Dân số
Số dân: trên 171.000 người 
Mật độ: 104 người/km²
Thành phần dân tộc: 08 dân tộc
Hành chính
Bí thư Huyện ủy: Lò Văn Phương
Chủ tịch Hội đồng nhân dân: Lò Văn Phương
Chủ tịch Ủy ban nhân dân: Nguyễn Hữu Khởi
Thông tin khác
Điện thoại trụ sở: 0230.3925 369
Số fax trụ sở: 0230.3925 403
Website: http://huyendienbien.gov.vn

 

Lịch sử phát triển huyện Điện Biên

Sau năm 1954, huyện Điện Biên có thị trấn Điện Biên, thị trấn nông trường Điện Biên và 29 xã: Chiềng Sơ, Háng Lìa, Khẩu Hú, Luân Giói, Mường Luân, Mường Mươn, Mường Nhà, Mường Lói, Mường Phăng, Mường Pồn, Na Son, Nà Tấu, Na Ư, Noong Hẹt, Noong Luống, Núa Ngam, Pa Thơm, Phì Nhừ, Phình Giàng, Pú Nhi, Sam Mứn, Thanh An, Thanh Chăn, Thanh Luông, Thanh Minh, Thanh Nưa, Thanh Xương, Thanh Yên, Xa Dung.

Năm 1975, chia xã Phình Giàng thành hai xã lấy tên là xã Phình Giàng và xã Keo Lôm; giải thể xã Khẩu Hú.

Năm 1988, chia xã Thanh Chăn thành hai xã lấy tên là xã Thanh Chăn và xã Thanh Hưng; tách bản Na Khếnh của xã Thanh Luông để sáp nhập vào xã Thanh Hưng.

Đến cuối năm 1991, huyện Điện Biên có 1 thị trấn Điện Biên (huyện lị), thị trấn Nông trường Điện Biên và 30 xã: Thanh Minh, Mường Lói, Thanh Nưa, Na Ư, Mường Pồn, Thanh Xương, Na Son, Nà Tấu, Chiềng Sơ, Phình Giàng, Xa Dung, Háng Lìa, Sam Mứn, Mường Nhà, Keo Lôm, Thanh Yên, Noong Luống, Núa Ngam, Luân Giói, Phì Nhừ, Mường Mươn, Pa Thơm, Pú Nhi, Mường Phăng, Mường Luân, Noong Hẹt, Thanh An, Thanh Chăn, Thanh Luông, Thanh Hưng.

Năm 1992, tách thị trấn Điện Biên và xã Thanh Minh để thành lập thị xã Điện Biên Phủ.

Năm 1995, tách 10 xã: Xa Dung, Pú Nhi, Na Son, Chiềng Sơ, Mường Luân, Keo Lôm, Phình Giàng, Háng Lìa, Luân Giói, Phì Nhừ để thành lập huyện Điện Biên Đông.

Năm 1997, chuyển xã Mường Mươn về huyện Mường Lay (nay là huyện Mường Chà) quản lý; giải thể thị trấn nông trường Điện Biên và thành lập thị trấn Mường Thanh.

Năm 2003, chuyển thị trấn Mường Thanh về thành phố Điện Biên Phủ quản lý và đổi thành phường Nam Thanh. Cùng năm này, sau khi tách tỉnh, huyện Điện Biên thuộc tỉnh Điện Biên.

Năm 2006, chia tách xã Nà Tấu thành 2 xã Nà Tấu và Nà Nhạn.

Năm 2013, chia tách lại một số địa phương thành lập 6 xã: Hua Thanh, Pom Lót, Hẹ Muông, Na Tông, Phu Luôngvà Pá Khoang.

     


     

Mã QR Code ủng hộ vansudia.net


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây