Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2: “Sách: Nhận thức – Đổi mới – Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”

Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.

Ngay Sach va Van hoa doc - Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2: "Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo"; "Sách cho tôi, cho bạn"Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 diễn ra từ ngày 15-4 đến 1-5-2023.

Theo đó, Bộ yêu cầu các đơn vị liên quan huy động mọi nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam theo hướng đa dạng, phong phú, kết hợp các hoạt động truyền thống với phương thức tổ chức hiện đại theo xu thế phát triển của xuất bản điện tử… 

Các đơn vị, địa phương bám sát nội dung triển khai tại Kế hoạch số 5270/KH-BTTTT ngày 24-12-2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên toàn quốc; tập trung tổ chức các chuỗi hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 từ ngày 15-4 đến 1-5-2023, với thông điệp: “Sách: Nhận thức – Đổi mới – Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”.

Trước đó, ngày 04/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, theo đó thống nhất chọn ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Điểm mới của quyết định này là nhằm quan tâm đến việc hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng, hình thành thới quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức góp phần xây dựng xã hội học tập. 

MH
     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây