Phát triển hợp tác xã nông nghiệp bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 7/4, tại thành phố Vị Thanh (Hậu Giang), Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị ‘Định hướng phát triển hợp tác xã nông nghiệp bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới’.

Bo truong Nong nghiep va Phat trien nong thon Le Minh Hoan - Phát triển hợp tác xã nông nghiệp bền vững vùng đồng bằng sông Cửu LongBộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nêu những khó khăn, hạn chế của hợp tác xã (HTX), những yêu cầu đặt ra để phát triển vùng nguyên liệu gắn với phát triển HTX nông nghiệp; đánh giá thực trạng và kết quả triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng các chuỗi giá trị nông sản chủ lực của các địa phương; chia sẻ kinh nghiệm chỉ đạo của lãnh đạo các tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp thời gian qua.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp, HTX cũng đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm giúp phát triển HTX nông nghiệp bền vững, nhất là cần hỗ trợ hiệu quả cho HTX nông nghiệp và người dân trong chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với tổ chức sản xuất quy mô lớn, cơ giới hóa đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu nông sản.

Phát huy và lan tỏa mạnh mẽ những cách làm hay trong phát triển HTX, cũng như các ngành có liên quan của địa phương sớm xem xét cấp mã số vùng trồng, mã số nhà đóng gói khi có đề nghị của HTX nhằm tạo thuận lợi trong tiêu thụ, xuất khẩu nông sản.

Quang canh hoi nghi - Phát triển hợp tác xã nông nghiệp bền vững vùng đồng bằng sông Cửu LongQuang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Lê Minh Hoan khẳng định, chỉ khi có HTX bền vững thì mới vượt qua tình trạng của nền nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, tự phát; hướng đến chuỗi ngành hàng, tạo ra giá trị gia tăng trong từng công đoạn của chuỗi; hướng đến nền kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp.

Khi đó, thu nhập của nông dân được tăng thêm nhờ lợi thế quy mô; thật sự chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; tối đa hóa giá trị tích hợp từ trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.

Do đó, các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long cần quan tâm đúng mức đối với HTX từ trong nhận thức đến hành động; lấy người dân làm trung tâm, truyền thông nâng cao nhận thức của cả xã hội về HTX bắt đầu từ trong hệ thống chính trị.

Các trường chính trị địa phương cần đưa HTX vào giảng dạy cho đội ngũ cán bộ các cấp theo Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Nghị quyết 20. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chuẩn bị đề cương, giáo trình tập huấn cho giảng viên các trường chính trị trong vùng.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, bộ đang cùng các địa phương trong vùng thực hiện chuyển đổi số, số hóa các HTX, vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, mã vùng trồng, mã vùng nuôi, phấn đấu cuối năm 2023 cơ bản có nền tảng dữ liệu chuyển đổi số nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ cũng phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thiết kế các gói tín dụng riêng cho HTX ở vùng nằm trong Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến hết năm 2022, vùng đồng bằng sông Cửu Long có 2.615 HTX nông nghiệp và 20 Liên hiệp HTX nông nghiệp, chiếm 13,4% tổng số HTX nông nghiệp toàn quốc. Đây là vùng có tỷ lệ HTX tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm cho thành viên lớn nhất cả nước.

Tuy nhiên, năng lực của các HTX nông nghiệp trong vùng nhìn chung còn hạn chế nhiều mặt. Sự hỗ trợ của nhà nước cho HTX trong quản trị, xây dựng và thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh còn hạn chế. Cán bộ quản lý nhà nước về hợp tác xã từ tỉnh đến cơ sở thiếu và yếu. Thiếu đội ngũ chuyên gia có năng lực để tư vấn cho các HTX…

PHÙNG DŨNG

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây