Quảng Nam cần thực hiện Quy hoạch theo phương châm: Tuân thủ – Linh hoạt – Đồng bộ – Thấu hiểu

Để hiện thực hóa quy hoạch, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý Quảng Nam cần thực hiện theo phương châm 8 chữ: ‘Tuân thủ – Linh hoạt – Đồng bộ – Thấu hiểu’.

“Tuân thủ – Linh hoạt – Đồng bộ – Thấu hiểu”.

Sáng 16/3, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 và khai mạc Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia – Quảng Nam 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chỉ ra những lưu ý để Quảng Nam triển khai có hiệu quả quy hoạch trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, Quảng Nam có nhiều nét riêng có về giá trị văn hóa, đa dạng sinh học, về tính cách quyết liệt, chịu thương chịu khó; có “những cái nhất” về truyền thống cách mạng trung dũng, kiên cường.

Quang Nam min - Quảng Nam cần thực hiện Quy hoạch theo phương châm: Tuân thủ - Linh hoạt – Đồng bộ - Thấu hiểuPhó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý Quảng Nam cần thực hiện theo phương châm 8 chữ: “Tuân thủ – Linh hoạt – Đồng bộ – Thấu hiểu”.

Đây vừa là nền tảng về sức mạnh tinh thần vừa là nguồn lực, tài nguyên quý giá để Quảng Nam phát triển bứt phá trong thời gian tới; đồng thời xây dựng hình ảnh với tư cách một địa phương phát triển mạnh vẫn giữ được tài sản quý giá mà ông cha để lại cũng như thích ứng với xu thế phát triển bền vững trên thế giới.

Quảng Nam cũng được xem là vùng đất địa linh nhân kiệt. Tỉnh Quảng Nam đã ý thức trong những năm đầu sau khi chia tách tỉnh gặp nhiều khó khăn nên chăm chút, chắt chiu và kêu gọi đầu tư, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, đồng hành với nhà đầu tư để bây giờ Quảng Nam có những doanh nghiệp hàng đầu đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp.

Phó Thủ tướng cũng chia sẻ, đối với những địa phương phát triển mạnh, nhanh và có sự bức phá thì sẽ có thể có những sai sót, khuyết điểm. Phó Thủ tướng mong địa phương sẽ khắc phục những thiếu sót, giữ được tư duy mạnh mẽ để Quảng Nam có thể bức phá trong thời gian tới như mong muốn trong quy hoạch tỉnh đã xác lập.

“Với tiềm năng, lợi thế rất đặc biệt, trên cơ sở những việc đã làm được, tôi tin tưởng và kỳ vọng về sự phát triển của Quảng Nam”, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chia sẻ.

Để hiện thực hóa quy hoạch, Phó Thủ tướng lưu ý Quảng Nam cần thực hiện theo phương châm 8 chữ: “Tuân thủ – Linh hoạt – Đồng bộ – Thấu hiểu”.

Theo đó, Quảng Nam cần tuân thủ quy hoạch đồng thời linh hoạt trong cách làm, đối với những mục tiêu không có giá trị cốt lõi thì có thể đề xuất thay đổi. Quy hoạch phải triển khai bằng kế hoạch đồng bộ với quy hoạch của bộ, ngành, cả nước, của vùng. Cuối cùng phải thấu hiểu nhau, doanh nghiệp và người dân cùng thấu hiểu với chính quyền để thực hiện mục tiêu chung và chỉnh sửa những nội dung chưa phù hợp.

Khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết cho biết Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và hôm nay chính thức được công bố, kết hợp với khai mạc Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia 2024, là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Hội nghị đã công bố các nội dung cơ bản, cốt lõi của Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quang Nam 2 min - Quảng Nam cần thực hiện Quy hoạch theo phương châm: Tuân thủ - Linh hoạt – Đồng bộ - Thấu hiểuBí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu.

“Đây sẽ là cơ sở để tỉnh xác định định hướng, mục tiêu, hoạch định chính sách, quản lý toàn diện trong hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, phát triển không gian lãnh thổ với tư duy đổi mới, sáng tạo, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với định hướng phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Đảm bảo tính kết nối đồng bộ, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và là cơ sở quan trọng để xây dựng Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2025 – 2030, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhấn mạnh.

Trong quá trình phát triển của tỉnh thời gian qua, Quảng Nam đã luôn ý thức sâu sắc rằng phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường sống, trong đó nhấn mạnh công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; bảo vệ và phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên có tầm quan trọng quốc gia, quốc tế. Chủ động kiến tạo, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế; phát triển kinh tế với tư duy kinh tế xanh, hài hòa với tự nhiên, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế các bon thấp, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững.

Quang Nam 3 min - Quảng Nam cần thực hiện Quy hoạch theo phương châm: Tuân thủ - Linh hoạt – Đồng bộ - Thấu hiểuQuảng Nam không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế.

Để sớm hiện thực hóa quy hoạch, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đề nghị các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh hết sức chủ động trong công việc, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ ngành Trung ương triển khai ngay các phần việc tiếp theo nhằm tổ chức quản lý, thực hiện quy hoạch tỉnh, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh để trình Thủ tướng phê duyệt; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất, ban hành cơ chế, chính sách, các giải pháp thực hiện phù hợp với kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh.

Tập trung nghiên cứu, tham mưu, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội và nguồn lực từ trong nhân dân để phục vụ cho phát triển.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cũng nhấn mạnh các cấp, ngành địa phương khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tận dụng các lợi thế so sánh, tìm kiếm không gian mới, cơ hội phát triển mới, khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, tạo nên những giá trị khác biệt, riêng có của Quảng Nam để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo Quy hoạch tỉnh và tổ chức thành công Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia 2024.

Hạ Vĩ
     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây