Tác giả Võ Thanh Tịnh

Tác giả Võ Thanh Tịnh

VÕ THANH TỊNH

Năm sinh / Date of birth: 1957
Quê quán / Home town: Thừa Thiên Huế.
Địa chỉ: 117 Hoàng Thúc Trâm, Q.Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Address: 117 Hoang Thuc Tram St., Da Nang City. Điện thoại / Tel: 093 567 7042
Email: [email protected]
– Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế năm 1980 (nay là Trường Đại học Nghệ Thuật Huế).
Graduated from Hue College of Arts in 1980.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Member of Vietnam Fine Arts Association.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– UV Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2014-2018.
– Tham gia triển lãm mỹ thuật Toàn quốc; triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên; triển lãm do Hội Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức.
– Có tranh trong sưu tập của Hội Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

1 3 - Tác giả Võ Thanh Tịnh

Võ Thanh Tịnh Nụ hồng / Rosebud. 2010 Sơn dầu / Oil on canvas

100cm x 90cm

2 3 - Tác giả Võ Thanh Tịnh

Võ Thanh Tịnh

Chiều trên quân cảng / Afternoon on the army port. 2017 Acrylic

120cm x 150cm

3 3 - Tác giả Võ Thanh Tịnh

Võ Thanh Tịnh Hợp long cầu Trần Thị Lý / Tran Thi Ly Bridge closure pour. 2015

Tổng hợp / Synthetic 100cm x 130cm

Giải Nhì – Hội Mỹ thuật Đà Nẵng năm 2015

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây