Tác giả Nguyễn Đức Hạnh

Tác giả Nguyễn Đức Hạnh

NGUYỄN ĐỨC HẠNH

Năm sinh / Date of birth and died: 1940 – 2010 Quê quán / Home town: Nghệ An
Địa chỉ: Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Address: Hoa Vang District, Da Nang City.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Member of Vietnam Fine Arts Association.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.

1 1 8 - Tác giả Nguyễn Đức Hạnh

Nguyễn Đức Hạnh Tổ trực chiến /

Team on combat duty Bột màu / Gounche 80cm x 120cm

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây