Tác giả Hoàng Đặng

Tác giả Hoàng Đặng

HOÀNG ĐẶNG (Hoàng Công Văn)

Năm sinh / Date of birth: 1951
Quê quán / Home town: Huế
Địa chỉ: 54/12 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng. Address: 54/12 Ong Ich Khiem St., Da Nang City.
Điện thoại / Tel: 090 351 0648 Email: hoangdangart@gmail.com
– Đã từng học tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế (nay là Trường Đại học Nghệ thuật Huế).
Graduated from Hue College of Arts.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Member of Vietnam Fine Arts Association.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Ủy viên Hội đồng nghệ thuật Hội Mỹ thuật Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2014-2018.
Triển lãm:
– Tham gia triển lãm mỹ thuật Toàn quốc; triển lãm khu vực Nam Miền Trung và Tây nguyên.
– Triển lãm cá nhân tại Đà Nẵng 1987.
– Triển lãm cá nhân tại Ireland 2006.
– Triển lãm cá nhân tại Hoa Kỳ 2009.
Sưu tập:
– Có tác phẩm sưu tập trong Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

1 1 7 - Tác giả Hoàng Đặng

Hoàng Đặng Nắng thu bên sông Hàn /

Autumn sunshine by Han River. 2014

Sơn dầu / Oil on canvas

100cm x 120cm Sưu tập tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng – 2014

2 1 4 - Tác giả Hoàng Đặng

Hoàng Đặng

Mỹ Sơn / My Son. 2016 Sơn dầu / Oil on canvas 100cm x 140cm

Sưu tập riêng của tác giả

3 1 4 - Tác giả Hoàng Đặng

Hoàng Đặng Đồng muối bạc / White salt field Sơn dầu / Oil on canvas

100cm x 140cm Giải II – Giải thưởng VHNT Đà Nẵng – 2013

Sưu tập riêng của tác giả

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây