Tham mưu chính sách hỗ trợ trực tiếp ngư dân, đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá khai thác xa bờ

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu chính sách hỗ trợ trực tiếp ngư dân, đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá khai thác thủy sản trên vùng biển xa bờ.

nghe ca khai thac xa bo min - Tham mưu chính sách hỗ trợ trực tiếp ngư dân, đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá khai thác xa bờ

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 37/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trong văn bản này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo các bộ, ngành giải quyết các kiến nghị cụ thể của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cụ thể, về chính sách hỗ trợ ngư dân, đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện rà soát lại nguồn lợi thủy sản, ngư trường, quy hoạch phát triển tàu cá, hướng dẫn ngư dân tổ chức lại sản xuất để phát triển bền vững.

Tham mưu chính sách hỗ trợ trực tiếp ngư dân, đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá khai thác thủy sản trên vùng biển xa bờ.

Đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ bảo hiểm, hỗ trợ chi phí dầu, duy tu, bảo dưỡng.

Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển, các Hội, Hiệp hội thủy sản tại địa phương hỗ trợ ngành ngân hàng trong quá trình thu hồi nợ vay đóng mới, nâng cấp tàu theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu chính sách của Nhà nước, nâng cao trách nhiệm trả nợ vay ngân hàng để chính sách phát huy hiệu quả, hạn chế nợ xấu ngân hàng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các cơ quan chức năng, lực lượng thực thi pháp luật trên biển tăng cường tuần tra, kiểm soát, hỗ trợ và bảo vệ ngư dân khi ra khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền.

Khẩn trương bổ sung quy định về quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu các DN do tổ chức chính trị, tổ chức CT-XH làm chủ sở hữu

Về kiến nghị sửa đổi Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/1/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước để giúp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xác định rõ thẩm quyền là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, được áp dụng quy định theo Nghị định số 10/2019/NĐ-CP trong sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của tổ chức công đoàn.

Về vấn đề này Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Chính phủ dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/1/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước, trong đó nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc bổ sung thẩm quyền của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội trong việc vận dụng quy định của Nghị định này để tổ chức thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội làm chủ sở hữu.

Thủ tướng giao 3 Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý những vấn đề nóng, liên quan đến đời sống người lao động

Thủ tướng Chính phủ lưu ý ưu tiên 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động.

Thứ nhất, tăng cường đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ tạo việc làm bền vững, năng suất, chất lượng cao cho công nhân, người lao động thông qua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tháo gỡ các khó khăn liên quan các thị trường, hợp đồng, đơn hàng của doanh nghiệp đang bị suy giảm; mở rộng thị trường; cùng với đó là nâng cao trình độ, tay nghề, kỹ năng cho công nhân đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trực tiếp chỉ đạo.

Thứ hai, tập trung giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động để công nhân “an cư lạc nghiệp”.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo.

Thứ ba, từng bước giải quyết, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe người lao động.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp triển khai; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo./.

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây