Thủ tướng làm Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng

Thủ tướng làm Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ làm Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định thành lập Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, vùng Đông Nam Bộ, vùng đồng bằng Sông Hồng và vùng Tây Nguyên.

4 Hội đồng điều phối vùng được thành lập nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của vùng phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng – an ninh.

Hội đồng điều phối vùng là tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng quyết định thành lập, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối, giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về liên kết vùng, phát triển bền vững 4 vùng.

Theo Quyết định số 825, Thủ tướng làm Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chủ tịch Thường trực. Các Phó Chủ tịch gồm Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải; Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường.

Theo Quyết định số 826, Hội đồng điều phối vùng đồng bằng Sông Hồng do Thủ tướng làm Chủ tịch Hội đồng. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư làm phó Chủ tịch Thường trực. Các Phó Chủ tịch gồm Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Công Thương.

Theo Quyết định số 824, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chủ tịch Thường trực. Các Phó Chủ tịch gồm Bộ trưởng các Bộ: Công Thương; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo Quyết định số 827, Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Chủ tịch Hội đồng. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chủ tịch Thường trực. Các Phó Chủ tịch gồm Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Các Hội đồng điều phối vùng có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng về phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 4 vùng nêu trên.

Giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều hòa, phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, dự án, các hoạt động liên kết vùng bảo đảm thực hiện đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, phù hợp với quy định pháp luật và các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều phối các hoạt động lập, điều chỉnh và tổ chức thực hiện Quy hoạch quốc gia, quy hoạch 4 vùng, quy hoạch tỉnh, thành phố trong vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất về thể chế, cơ chế, chính sách phát triển vùng, thúc đẩy liên kết vùng, tiểu vùng bảo đảm các quy định, cơ chế, chính sách liên kết vùng, tiểu vùng được thực hiện đồng bộ, nhất quán, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương.

Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, huy động nguồn lực, thu hút đầu tư; điều phối việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công để định hướng, dẫn dắt các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước (FDI, vốn doanh nghiệp, tư nhân), thúc đẩy đầu tư theo phương thức hợp tác công tư (PPP) trong phát triển hạ tầng chiến lược, cấp bách, quan trọng của vùng.

Điều phối các hoạt động liên kết phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội, trong đó ưu tiên hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Nghiên cứu hình thành quỹ phát triển hạ tầng vùng.

Phối hợp với các vùng khác trong việc hợp tác phát triển kinh tế – xã hội có tính chất liên kết giữa các vùng…

Anh Văn
     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây