Từ điển Xuất bản Việt Nam

‘Từ điển Xuất bản Việt Nam’ giải nghĩa ngắn gọn, chính xác các thuật ngữ, từ, nhóm từ thuộc 4 lĩnh vực của hoạt động xuất bản: xuất bản, in, phát hành và các nhà xuất bản đương đại Việt Nam.

Ngành Xuất bản Việt Nam đã trải qua nhiều bước thăng trầm, vừa tham gia tích cực vào tiến trình vận động của lịch sử dân tộc, vừa từng bước trở thành một nền xuất bản độc lập, phát triển toàn diện, ngày càng gắn bó mật thiết với sự nghiệp cách mạng và khát vọng vươn lên của dân tộc.

Ngày 10/10/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 122/SL thành lập Nhà in quốc gia. Đây là cơ quan quản lý nhà nước đầu tiên trên cả ba khâu của hoạt động xuất bản. Bằng Sắc lệnh đó, một thời kỳ mới của hoạt động xuất bản nước ta được mở ra. Nhận thức được ý nghĩa và giá trị của Sắc lệnh trên, ngành Xuất bản, được sự đồng ý của Đảng và Nhà nước, đã chọn ngày 10/10 hằng năm là Ngày truyền thống của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam.

Cuốn sách Từ điển Xuất bản Việt Nam do GS.TS. Nguyễn Như Ý làm chủ biên vừa được Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phát hành.

Xuất bản là một lĩnh vực hoạt động tư tưởng – văn hóa sắc bén của Đảng, nhà nước và nhân dân, đồng thời đó là đối tượng của nghiên cứu khoa học với những quy luật, đặc điểm riêng nên cần sự khám phá, soi rọi của khoa học. Trong đó, có việc xác định, làm rõ nội hàm của những thuật ngữ, từ, nhóm từ trực tiếp được sử dụng thường xuyên trong các khâu của hoạt động xuất bản tạo nên một chu trình hoàn thiện từ bản thảo đến người tiếp nhận.

Mặt khác, xuất bản Việt Nam đang trong quá trình biến đổi sâu và mạnh, tiệm cận với xuất bản thế giới, hướng tới hiện đại hóa. Vì vậy, cùng với các thuật ngữ, từ, nhóm từ có từ lâu trong truyền thống, đã và đang xuất hiện và được sử dụng ngày càng rộng rãi những thuật ngữ, từ mới. Đó là công cụ ngôn ngữ nghề nghiệp của hoạt động xuất bản, in và phát hành mà bất cứ ai hoạt động trong lĩnh vực này và những người quan tâm, yêu thích xuất bản đều cần biết sử dụng một cách chuẩn xác.

Các tác giả của cuốn Từ điển Xuất bản Việt Nam đã cố gắng xác định, chọn lọc, giải nghĩa ngắn gọn, cô đọng, chính xác các thuật ngữ, từ, nhóm từ thuộc 4 lĩnh vực của hoạt động xuất bản: xuất bản, in, phát hành và những nhà xuất bản đương đại Việt Nam.

Làm từ điển về một đối tượng khoa học mới và đang biến đổi gặp rất nhiều thách thức, tập thể những người soạn thảo công trình cùng các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản, các nhà quản lý, nhà nghiên cứu ngôn ngữ học, đặc biệt là từ điển học đã nỗ lực hoàn thành một cuốn sách tương đối toàn diện.

Việt Nam trước đây đã có hai cuốn từ điển về Xuất bản. Công trình này tiếp thu có chọn lọc các kết quả đi trước, đồng thời chú ý tiếp nhận, tiếp cận kết quả của một số công trình nước ngoài về Từ điển Xuất bản (có bảng đối chiếu thuật ngữ xuất bản Anh – Việt để bạn đọc tham khảo).

Theo quy ước chung, để phục vụ cho việc tra cứu, các thuật ngữ, từ và nhóm từ được sắp xếp theo thứ tự mẫu tự La tinh (A, B, C…).

Linh Đan

 

 

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây