Tác giả Trần Thị Cúc

Tác giả Trần Thị Cúc

TRẦN THỊ CÚC

Năm sinh / Date of birth: 1959 Quê quán / Home town: Nam Định
Địa chỉ: 331 Trần Nhân Tông, Q.Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Address: 331 Tran Nhan Tong St., Da Nang City.
Điện thoại / Tel: 090 585 1959 Email: cuchoasi@gmail.com
– Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế năm 1983 (nay là trường ĐH Nghệ thuật Huế).
Graduated from Hue College of Arts in 1983.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Member of Vietnam Fine Arts Association.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Ủy viên BCH, Ủy viên Hội đồng nghệ thuật Hội Mỹ thuật Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2014-2018.
– Tham gia triển lãm mỹ thuật Toàn quốc, triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên; triển lãm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức.

1 1 - Tác giả Trần Thị Cúc

Trần Thị Cúc

Chợ phiên Tây Bắc / Northwest market day. 2014 Khắc gỗ / Woodcut print

40cm x 170cm

Giải thưởng Khu vực năm 2014.

Giải thưởng Văn học nghệ thuật Đà Nẵng năm 2015.

2 1 - Tác giả Trần Thị Cúc

Trần Thị Cúc Vốn cổ / Ancient vignettes Khắc gỗ / Woodcut print

90cm x 70cm Giải thưởng Văn học nghệ thuật Đà Nẵng

3 - Tác giả Trần Thị Cúc

Trần Thị Cúc

Mùa xuân trên bản / Spring time in the mountain village. 2015 Khắc gỗ / Woodcut print

70cm x 90cm

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây